Entreprenörer i arbete

För dig som är entreprenör

Vi vill att du ska känna dig trygg vid Obbola pappersbruk. En förutsättning för att vi ska lyckas är att du följer gällande skyddsföreskrifter och använder föreskriven skyddsutrustning.

Innan du som entreprenör får utföra arbeten vid SCA Obbola måste du ha genomgått utbildningen SSG Entre (grundutbildning + lokal utbildning). Du bör även läsa igenom vår broschyr Säkerhet & Ordning som är ett komplement till SSG Entre.

Vid frågor eller oklarheter, fråga din kontaktperson.

Läs vår säkerhetsbroschyr