Kontakta oss inom Förnybar energi

Förnybar energi

Förnybar energi

Kundservice Biobränslen och Pellets

Kundservice Biobränslen och Pellets

Våra kontakter

Camilla Lindgren, Kommunikatör

Camilla Lindgren

Kommunikatör

Förnybar energi

Förnybar energi

Kundservice Biobränslen och Pellets

Kundservice Biobränslen och Pellets

Martin Ingels, Chef Vindkraft

Martin Ingels

Chef Vindkraft

Milan Kolar, Avdelningschef Vindkraft

Milan Kolar

Avdelningschef Vindkraft

Roger Östlin, Chef Förnybara drivmedel/VD Biorefinery Östrand AB

Roger Östlin

Chef Förnybara drivmedel/VD Biorefinery Östrand AB

Till Henschel, Avdelningschef Vindkraft

Till Henschel

Avdelningschef Vindkraft