Markbered och trygga framtiden för nästa generation skog

Ge din nya skog de bästa förutsättningarna redan från början. Markberedningen underlättar för den kommande planteringen eftersom skogsplantorna får bättre förutsättningar att växa.

Ett till två år efter avverkning är det dags att förbereda marken där din nya skog ska växa. Det vanligaste är att markbereda året innan det är dags att plantera. Genom att markbereda underlättar du för skogsplantorna att få en bra start. De får snabbare utveckling av rotsystemet, bättre tillgång till näringsämnen och vatten och mindre konkurrens av gräs och annan vegetation. Vi rekommenderar markberedning vid föryngring, oavsett om du väljer plantering, fröträd eller sådd.

Fördelar med att markbereda

Markberedning pågår
  • Plantorna får bättre tillgång till näring och mindre konkurrens om ljus och vatten när vegetationen runt omkring tas bort.
  • Plantorna får lagom med vatten – inte för lite så att de torkar och inte för mycket så att de drunknar.
  • Plantorna får mer värme eftersom marken värms upp bättre när vegetationen runt omkring har tagits bort.
  • Plantorna får ett skydd mot snytbaggar eftersom snytbaggar inte tycker om att ge sig ut på öppna ytor.

Bli kontaktad av oss

Vår samlade kunskap är din. Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om våra skogliga tjänster eller boka en kostnadsfri rådgivning med din lokala virkesköpare.

* indikerar obligatoriska uppgifter

Samtycke *