Lokstall och järnväg

En smalspårig järnväg anlades på 1860-talet för transporter mellan järnbruket och den dåvarande hamnen i Prästviken. 1877 utsträcktes banan västerut till valsverket och sågen samt norrut till den nya hamnen i Utterviken. Spåret fick en total längd av 3200 meter. Spårvidden var 890 mm.

Lyssna.mp3

Lokstall

Fram till 1887 användes hästar som dragare. Detta år anskaffandes ett litet ånglok som ersättare för hästarna. Loket med en effekt på 15 hk och maxhastigheten 20 km/h, fick namnet Loke.

Loke gjorde samma jobb som 18 hästar. Loke tillverkades av Kristinehamns Mekaniska Verkstad och priset var 9 750 riksdaler. Loke fraktades från Kristinehamn med båt till Sundsvalls hamn. Där lastades loket om till en av Galtströms Bruks många pråmar och transporterades till hamnen i Utterviken, där loket rullades över till fastlandet.

Med Loke följde en instruktör som lärde den blivande lokföraren J. A. Nyström alla spakar och rattar. Fullt utbyggd nådde järnvägen sågverket.

Loke gjorde tjänst till slutet av 1920-talet och står uppställd i det lilla lokstallet uppfört av slaggsten från bruket. Föreningen Galtströmståget kör under sommarhalvåret turer för besökare. Idag är banans längd 2,4 km.

Lokförare Johan Albert Nyström
Lokförare Johan Albert Nyström.