Märlingsbergets mångfaldspark

Märlingsbergets mångfaldspark i Jämtland bjuder på fina tallskogar och flera små tjärnar, myrar och bäckar. Det finns gott om vandringsstigar, vackra utsiktspunkter och spår efter de människor som en gång brukade skogen.

Märlingsberget

Märlingsbergets mångfaldspark omfattar drygt 2 000 hektar och ligger i sydöstra Jämtland. Parken har förhållandevis stora orörda områden, som har varit obrukade sedan mitten av 1800-talet när de senaste stora skogsbränderna ägde rum. Att skogarna inte har brukats beror till stor del på den otillgängliga miljön. Terrängen är på många ställen kuperad, blockrik och svårforcerad. Dessutom bryts landskapet upp av flera små tjärnar, myrar och bäckar.

Brandpräglade tallskogar

I parken finns främst tallskogar och de är till stor del präglade av de många skogsbränderna i området. Det finns gott om död tallved och det innebär att många ovanliga vedsvampar och insekter trivs här. Här och där i parken finns även riktigt gamla tallar, en del är över 300 år gamla.

Det finns också en del lövrika områden i parken, bland annat en lövbränna som uppstod efter en skogsbrand 1966. Parken gränsar mot ett naturreservat som Länsstyrelsen i Jämtlands län har bildat i området runt Stuguåberget och Märlingsberget.

Gynna naturvärden

I parken genomför SCA olika åtgärder för att gynna de naturvärden som finns och för att skapa nya. Vi kommer till exempel att naturvårdsbränna en del områden för gynna arter som är beroende av bränder för att överleva. För att aktivt skapa död ved, vilket är en bristvara i dagens skogar, kommer vi bland annat att kata träd, skala av en del av barken, för att skynda på åldrandet. Vi gynnar även lövskog genom att avverka barrträd.

I parken trivs många djur. Här kan man få se fåglar som gråspett, storlom och smålom och här finns även utter och järv.

Parken i siffror

  • 2 036 hektar totalt
  • 1 797 hektar är produktiv skogsmark
  • 812 hektar ska skötas för att bevara eller utveckla naturvärden
  • Trädslagsblandning: 72 % tall, 12 % gran, 6 % lövträd, 10 % contortatall
  • 34 % av skogarna har höga naturvärden
  • 52 % av skogar har en medelålder på 90 år eller mer

Veteranisering hjälper hotade arter

Läs mer

Se och göra

Märlingsberget

Vandra i parken

Broschyr om Märlingsberget

Demoslinga om naturvårdande skötsel

Broschyren finns här

Hitta hit