Slår ditt hjärta för skogen? Här finns framtidens IT-jobb

Med digitaliseringens kraft möjliggör SCA IT ett hållbart, innovativt och effektivt stöd för vår verksamhet.

Vi jobbar med projekt- och leveransledning, design och arkitektur samt IT infrastruktur och IT-säkerhet. Större transformationer och kontinuerliga förbättringar är en del av vår vardag. Våra viktigaste fokusområden är att säkra införandet av nytt affärssystem, skapa förutsättningar att fortsätta vår digitala resa, stabil infrastruktur och robust IT-säkerhet.

Hos oss är det viktigt med ett hållbart arbetsliv och vi har plats för dig som vill utveckla och utvecklas, göra skillnad och tänka nytt. För när våra medarbetare växer, växer även vår verksamhet.

Vår verksamhet

Mer om SCA IT

SCA IT tillhör koncernstaben Strategisk utveckling. Vi är organiserade i fem avdelningar:

  • IT Säkerhet leder och driver det strategiska IT/OT-säkerhetsarbetet inom SCA. Avdelningen identifierar övergripande risker och  hanterar dem efter prioritering.
     
  • IT Service Management ansvarar för ITs interna processer, arbetssätt och tillhörande stödverktyg så som Jira, Confluence, SolutionManager och CloudALM.
     
  • IT Enterprise Applications ansvarar för att tillhandahålla lösningar och expertis för att SCAs affärsprocesser ska kunna realiseras på ett optimalt sätt. 

Det innebär kontinuerlig förbättring av befintliga lösningar, utvecklingsuppdrag och projekt. Just nu arbetar vi intensivt med att införa ett nytt SAP S/4HANA-system och SCA-gemensamma arbetssätt. Vår roll i det projektet är att kvalitetssäkra, godkänna och äga de nya IT-lösningarna.

Avdelningen har två grupperingar: Solutions Management designar och förvaltar lösningar för affärssystem tillsammans med vår verksamhet medan Technology Management ansvarar för utveckling och tekniska komponenter.

  • IT Applications utvecklar och förvaltar specifika lösningar för affärsområdena Trä, Skog, Förnybar energi och Inköp & Logistik. IT Applications har även ansvar för SCAs gemensamma lösningar för till exempel intern och extern kommunikation, hälsa och säkerhet och digital arbetsplats. Ett område som vi håller på att utveckla vidare är kring digitaliseringsplattformar som ska kunna möjliggöra nya innovativa lösningar.
  • IT Infrastruktur med sina tre team Arkitektur, Projektkontor och Service and Delivery utvecklar, förvaltar och driftar SCA ITs tekniska plattformar. Vi arbetar med teknologier inom Cisco som DNA Center, SD-WAN, ISE, Nexus och Wireless men även Checkpoint FW samt inom Microsoft som Azure, System Center, SQL, ADFS t.ex. men även Citrix och VMWare som några exempel. Vi arbetar aktivt med LCM (Life Cycle Management) inom IT Infrastruktur.

Kompetenta kollegor utvecklar mig ständigt och tillsammans driver vi vår IT-avdelning framåt. Det stöd jag får från min chef är också väldigt värdefullt för mig för att få en bra balans mellan jobb och fritid.

Kicki Källström, IT Area Specialist

Vi på SCA IT får nästan dagligen utmaningar från verksamheterna att lösa på kort tid. Det gör jobbet dynamiskt och stimulerande. Många kontakter knyts och jag kan påverka arbetssätt i organisationerna.

Niclas Aronsson , IT Area Specialist