Du ska få ut så mycket som möjligt av din skogsfastighet, oavsett om det handlar om tillväxt, pengar, naturvärden eller att efterlämna en välmående skog till nästa generation. Låt oss hjälpa dig att sköta din skog!

Vi utför arbetet i skogen tillsammans med  erfarna och certifierade entreprenörer som anpassar skötselåtgärderna efter dina behov och önskemål.

Handshake. Handslag

Prislistor för virke

Vill du sälja virke? Ta del av våra virkesprislistor för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Till prislistorna

Logga in i din skog

I Skogsvinge hittar du allt för att sköta din skog och dina skogsaffärer. Titta i kartan, ta del av dina kontrakt, utvärdera genomförda insatser och planera för framtida åtgärder.

Logga in i din skog