Mot en hållbar framtid

Skogen förser oss med stark, färsk och återanvändbar träfiber. Våra pappersbruk, med fossilfria industriella processer, producerar det utbud av produkter som vi tror är framtiden för kraftliner. Detta gör det möjligt för oss att vara en sann hållbar partner för framtiden.

Våra kraftlinerprodukter är tillverkade av en förnybar råvara. Vår exceptionellt starka, färska träfiber från ansvarsfullt skötta skogar i norra Sverige ger inte bara lång livslängd och fantastiska resultat, den leder också till en mer hållbar produktcykel av högre kvalitet. Den färska fibern kan återanvändas många gånger och därmed säkras råmaterial för framtida produkter. Kort sagt, genom att använda vår kraftliner hjälper du till att ta hand om miljön genom effektiv resursanvändning. 

Mer om hållbarhet

Koncernens hållbarhetsarbete

Certifiering och miljöarbete