Vår exceptionellt starka, färska träfiber från våra hållbart förvaltade skogar ger inte bara lång livslängd och högkvalitativa tryckresultat, den leder också till en mer hållbar produktcykel av högre kvalitet. Den färska fibern kan återanvändas många gånger och därmed säkras råmaterial för framtida produkter.

Kort sagt, genom att använda vår Kraftliner hjälper du till att ta hand om miljön genom effektiv resursanvändning.

Hur hållbara är vi? Ungefär 2.6 miljoner hektar.

När din framgång är beroende av växande resurser, bokstavligt talat, är hållbarhet inte en fråga om företagets image. Det betyder allt.

 

SCAs hållbarhetsambition omfattar sociala, ekonomiska och miljörelaterade mål vilka integreras i bolagets arbete och affärsutveckling.

 

SCA är den största privata skogsägaren i Europa med mer än 2,6 miljoner hektar (lika stort som hela Belgien) skogsmark i norra Sverige. SCAs klimatnytta summeras till 8 miljoner ton koldioxid per år vilket är mer än det totala utsläppet från all lastbilstrafik och inrikesflyg i Sverige.

Mer om hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Vi gör allt för att arbeta så hållbart som möjligt. Med 2,6 miljoner hektar är vi Europas största privata skogsägare.

Läs mer

Certifierad hållbarhet

SCA Containerboard är spårbarhetscertifierade enligt FSC™ (FSC™ C013162) och PEFC (PEFC/05-33-132) och erbjuder både FSC™ och PEFC–certifierade produkter. Våra ledningssystem för miljö, kvalitet och energi är certifierade enligt ISO.

SCA är en av världens största leverantörer av FSC™ och PEFC–certifierade skogsprodukter. Det innebär att ett oberoende certifieringsorgan har granskat våra skogsområden för att säkerställa att de sköts på ett hållbart sätt.

Läs mer om våra certifikat här

WWF's Enviromental Paper Company Index

SCA Containerboard har förbättrat sitt totala resultat från
75,3% 2013 till 77,3% 2017.

Våra certifikat och miljömärkningar

Läs mer