Tekniksprånget – testa livet som ingenjör

Genom Tekniksprånget får du testa livet som ingenjör under fyra månader, med lön! Programmet riktar sig till dig som genomfört gymnasiets naturvetenskaps-, teknik- eller ekonomiprogram med godkända betyg och är under 21 år.

Praktiken ger värdefull erfarenhet, kontakter och tillgång till en mentor. Syftet med Tekniksprånget är att locka fler till tekniksektorn och SCA deltar varje år. Det startar en ny omgång varje höst och ansökan görs under våren.

Hösten 2024 tar SCA emot sammanlagt åtta ungdomar på våra verksamheter inom inköp och logistik, skog och forsningsverkssamheten på R&D Centre. 

– På SCA finns många spännande yrken och många yngre är intresserade av hållbarhetsfrågor och där har skogen många spännande områden. Givetvis vill vi också att de ska trivas och bli lockade att söka högre tekniska utbildningar efter sin tid hos oss, säger Malin Westrin, HR-specialist och samordnare för SCAs deltagande i Tekniksprånget.

– Jag har samarbetat med ”tekniksprångarna” sedan SCA var med första gången. Det är alltid har varit en stor förmån och få vara tillsammans med ungdomarna. De är fantastiskt duktiga. På Logistics ser vi till att erbjuda uppdrag som är rätt lika de uppgifter som våra fasta medarbetare har. De får alltså möjlighet att prova olika delar inom speditionsjobbet och flera ”tekniksprångare” har genom åren jobbat extra efter slutförd praktiktid som exempelvis sommarvikarier eller när våra medarbetare haft arbetstoppar och vi behövt extrapersonal. Det är ett gott tecken att de kommer tillbaka till oss, och våra personalgrupper tycker också det känns roligt när vi får förstärkning och de får möta bekanta och nya ansikten, säger Ellenor Nordberg som är avdelningschef på SCA Logistics.

Gruppbild på deltagarna i Tekniksprånget 2023.

Deltagare i Tekniksprånget på SCA 2023.

– Det är värdefullt för oss som företag att vi får möjlighet att ta emot ungdomar som står inför sitt yrkesval, fortsätter Malin Westrin. Jag upplever också att med ökad kunskap och erfarenhet av Tekniksprånget blir det allt lättare för oss att ordna praktikplatser och handledare.

Tekniksprånget drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. 

Läs mer om Tekniksprånget

Johanna Sjölund, från Tekniksprånget på SCA till doktorand på KTH