Styrelse och bolagsledning

Här presenteras SCAs styrelse och bolagsledning. Uppgifterna som omfattar eget och närståendes innehav av aktier avser situationen den 31 december 2022.

Styrelse

Pär Boman, Ordförande

Pär Boman

Ordförande

Född
1961
Invald
2010
Utsedd
2015
B-aktier
10 000
Visa mer information

Bakgrund:

 • Ingenjörs- och ekonomexamen, Ek dr hc.

Andra uppdrag:

Ordförande i styrelsen sedan 2015. Styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB och Essity AB. Vice styrelseordförande i AB Industrivärden och styrelseledamot i Skanska AB. Tidigare verkställande direktör i Handelsbanken under perioden 2006-2015.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Åsa Bergman

Åsa Bergman

Född
1967
Invald
2022
B-aktier
573
Visa mer information

Bakgrund:

 • Civilingenjör

Andra uppdrag:

Verkställande direktör och koncernchef för Sweco AB. Styrelseledamot i Swegon AB. Tidigare styrelseledamot i AB Persson Invest samt ledande befattningar inom Swecokoncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Lennart Evrell

Lennart Evrell

Född
1954
Invald
2017
B-aktier
4 000
Visa mer information

Bakgrund:

 • Civilingenjör och ekonom

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i SSAB. Styrelseledamot i Epiroc. Tidigare styrelseledamot i ICA, Svenskt Näringsliv och Industriarbetsgivarna samt verkställande direktör och koncernchef för Boliden, Sapa och Munters. 

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Annemarie Gardshol

Annemarie Gardshol

Född
1967
Invald
2015
B-aktier
6 200
Visa mer information

Bakgrund:

 • Civilingenjör

Andra uppdrag:

Verkställande direktör och koncernchef för PostNord Group AB. Styrelseledamot i Essity AB. Tidigare verkställande direktör för PostNord Sverige AB, verkställande direktör för PostNord Strålfors Group AB och olika chefsbefattningar inom PostNord och Gambro AB samt managementkonsult på McKinsey & Company. 

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Carina Håkansson

Carina Håkansson

Född
1961
Invald
2021
B-aktier
9 100
Visa mer information

Bakgrund:

 • Jägmästare

Andra uppdrag:

Styrelseledamot samt medlem i Audit Committee i AFRY AB, styrelseledamot i Vasaloppet och ordförande i IVAs avdelning VIII. Tidigare verkställande direktör för branschorganisationen Skogsindustrierna under perioden 2013-2020, verkställande direktör för DalaKraft under perioden 2009-2013 och verkställande direktör för Stora Enso Skog under perioden 2004-2009.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Ulf Larsson, VD och koncernchef i SCA

Ulf Larsson

VD och koncernchef i SCA

Född
1962
Invald
2017
A-aktier
26 000
B-aktier
100 000
Visa mer information

Bakgrund:

 • Jägmästare
 • Anställd sedan: 1992

Andra uppdrag:

Verkställande direktör och koncernchef för SCA. Ordförande i Skogsindustrierna samt styrelseledamot i Alleima och CEPI. Tidigare verkställande direktör för SCA Forest Products AB 2008-2017 samt vice verkställande direktör för SCA 2016-2017. 

Oberoende i förhållande till SCAs större ägare.

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Född
1962
Invald
2017
Visa mer information

Bakgrund:

 • Ingenjör och civilekonom

Andra uppdrag:

Verkställande direktör och koncernchef för SSAB. Styrelseordförande i Jernkontoret samt Stål och Metall. Ledamot i Industriarbetsgivarna. Tidigare ledande befattningar inom bl a SSAB och NCC.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Anders Sundström

Anders Sundström

Född
1952
Invald
2018
B-aktier
6 000
Visa mer information

Bakgrund:

 • Akademiska studier i ekonomi och politik

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i SkiStar AB, Kaunis Holding, NMI Group, Hedlunda Industri AB, Ekhaga Utveckling AB och Nordion Energi AB. Tidigare bl a styrelseordförande i Swedbank och KF. Mångårig operativ erfarenhet inom såväl industrin som den finansiella sektorn, bl a som verkställande direktör för Folksam. Innehaft flera ministerposter och andra politiska uppdrag.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Barbara Milian Thoralfsson

Barbara Milian Thoralfsson

Född
1959
Invald
2006
Visa mer information

Bakgrund:

 • MBA, BA

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Exclusive Networks SA. Styrelseledamot i Essity AB och Hilti AG. Medlem i Advisory Board SpareBank 1 Markets. Tidigare verkställande direktör i NetCom ASA 2001–2005 och verkställande direktör i Midelfart & Co AS 1995–2000. Tidigare styrelseledamot i AB Electrolux, Telenor ASA, Cable & Wireless Plc, Orkla ASA, Tandberg ASA och G4S Plc samt branschrådgivare till EQT.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Karl Åberg

Karl Åberg

Född
1979
Invald
2022
Visa mer information

Bakgrund:

 • Civilekonom

Andra uppdrag:

Vice verkställande direktör, chef för investeringsorganisationen och finansfunktionen på AB Industrivärden. Styrelseledamot i Alleima. Tidigare partner och bolagsansvarig på Zeres Capital, partner på CapMan Public Markets samt tidigare verksam inom Handelsbanken Capital Markets.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Arbetstagarrepresentanter

Niclas Andersson

Niclas Andersson

Född
1974
Utsedd
2021
B-aktier
20
Visa mer information

Bakgrund:

 • Ordförande GS fackklubb, SCA Wood Scandinavia AB, Tunadal 
 • Medlem av LO
Roger Boström

Roger Boström

Född
1971
Utsedd
2013
B-aktier
55
Visa mer information

Bakgrund:

 • Ordförande Pappers avd 167 vid SCA Massa AB, Östrands massafabrik, Timrå
 • Medlem av LO
Maria Jonsson

Maria Jonsson

Född
1966
Utsedd
2017
Visa mer information

Bakgrund:

 • Ordförande Unionen, SCA koncernstaber
 • Medlem av PTK

Revisor

Fredrik Norrman

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Hedersordförande

Bo Rydin

Civilekonom, Ek dr hc, Tekn dr hc

Styrelsens sekreterare

Sofia Haga, Chefsjurist

Sofia Haga

Chefsjurist

Visa mer information

Bakgrund:

 • Jur kand
 • Anställd sedan 2022

Suppleanter

Stefan Lundkvist

Stefan Lundkvist

Född
1977
Utsedd
2017
Visa mer information

Bakgrund:

 • Ordförande Pappers Avd. 158, SCA Munksund AB
 • Medlem av LO
Malin Marklund

Malin Marklund

Född
1986
Utsedd
2022
Visa mer information

Bakgrund:

 • Ordförande GS Munksunds sågverk
 • Medlem av LO
Peter Olsson

Peter Olsson

Född
1975
Utsedd
2021
B-aktier
1 130
Visa mer information

Bakgrund:

 • Ordförande Ledarna, SCA Obbola AB
 • Medlem av PTK

Bolagsledning

Ulf Larsson, VD och koncernchef i SCA

Ulf Larsson

VD och koncernchef i SCA

Född
1962
Invald
2017
A-aktier
26 000
B-aktier
100 000
Visa mer information

Bakgrund:

 • Jägmästare
 • Anställd sedan: 1992

Andra uppdrag:

Verkställande direktör och koncernchef för SCA. Ordförande i Skogsindustrierna samt styrelseledamot i Alleima och CEPI. Tidigare verkställande direktör för SCA Forest Products AB 2008-2017 samt vice verkställande direktör för SCA 2016-2017. 

Oberoende i förhållande till SCAs större ägare.

Stina Danielsson, HR-direktör

Stina Danielsson

HR-direktör

B-aktier
7 806
Visa mer information

Bakgrund:

 • Fil kand 
 • Anställd sedan 2005 
Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör

Anders Edholm

Hållbarhets- och kommunikationsdirektör

A-aktier
4 300
Visa mer information

Bakgrund:

 • Officerexamen
 • Anställd sedan 2021
Andreas Ewertz, Ekonomi- och finansdirektör, CFO

Andreas Ewertz

Ekonomi- och finansdirektör, CFO

B-aktier
4 226
Visa mer information

Bakgrund:

 • Civilingenjör Industriell Ekonomi
 • Anställd sedan 2017
Sofia Haga, Chefsjurist

Sofia Haga

Chefsjurist

Visa mer information

Bakgrund:

 • Jur kand
 • Anställd sedan 2022
Kristina Enander, Direktör strategisk utveckling

Kristina Enander

Direktör strategisk utveckling

B-aktier
13 916
Visa mer information

Bakgrund:

 • Civ ing
 • Anställd sedan 1993
Mikael Källgren, Affärsområdeschef Förnybar energi

Mikael Källgren

Affärsområdeschef Förnybar energi

B-aktier
5 482
Visa mer information

Bakgrund:

 • Energiingenjör
 • Anställd sedan 2015
Jerry Larsson, Affärsområdeschef Trä

Jerry Larsson

Affärsområdeschef Trä

B-aktier
10 025
Visa mer information

Bakgrund:

 • Civ ing, MBA
 • Anställd sedan: 2003
Jonas Mårtensson, Affärsområdeschef Skog

Jonas Mårtensson

Affärsområdeschef Skog

B-aktier
32 100
Visa mer information

Bakgrund:

 • Civilingenjör
 • Anställd sedan 2005 
Mats Nordlander, Affärsområdeschef SCA Containerboard och SCA Massa

Mats Nordlander

Affärsområdeschef SCA Containerboard och SCA Massa

B-aktier
17 379
Visa mer information

Bakgrund:

 • Maskiningenjör
 • Anställd sedan 2015
Magnus Svensson, Inköp- och Logistikdirektör

Magnus Svensson

Inköp- och Logistikdirektör

A-aktier
26 000
B-aktier
47 380
Visa mer information

Bakgrund:

 • Civilingenjör
 • Anställd sedan 1993