Hänsyn till forn- och kulturlämningar

Här finns utbildningsfilmer och dokument som beskriver hur SCA arbetar med hänsyn till forn- och kulturlämningar i planering och föryngringsavverkning.

I filmen får du till exempel veta mer om hur SCA arbetar med planeringen inför en föryngringsaverkning, vikten av att ställa kulturstubbar och hur olika lämningar ska hanteras. Nedan finns även SCAs instruktion för forn- och kulturlämningar med generella principer för bra hänsyn till lämningar. 

Utbildningsfilmer

Hänsyn till forn- och kulturlämningar

Considering of ancient and culture remains in planning and harvesting - english subtitle

Muististe ja kultuur mälestiste kaitse - estonian subtitles

Instruktion för hänsyn till forn- och kulturlämningar

Läs instruktionen