Arbete med gallringsskördare.

SCAs entreprenörsstöd – för dig och ditt företag

Vi har allt att vinna på att det går bra för de avverkningsentreprenörer som arbetar åt oss. Därför arbetar vi sedan många år med vårt koncept för entreprenörsstöd, där målet är att utveckla entreprenörsföretagen och öka deras lönsamhet med hjälp av rådgivning och stöd.

diskussion vid maskinen

Stabilitet, långsiktighet och lönsamhet är viktiga delar när
SCA samverkar med avverkningsentreprenörer. Vi är en stabil partner med ett långsiktigt perspektiv, tack vare våra industrier som vi investerar mycket i. 

För närvarande samarbetar vi med cirka 120 avverkningsentreprenörer i Norrland, som tillsammans sysselsätter runt 600 maskinförare. 

Vi finns över hela norra Sverige och den lokala förankringen är viktig för oss. När vi startar ett samarbete med dig som entreprenör utgår vi från din hemort och hjälper till att bygga en verksamhet kring den.

Detta erbjuder vi med 
SCAs entreprenörsstöd:

 • Långa avtal inom både gallring och föryngringsavverkning eller skogsvård.
  Avtalen löper ofta på tre till fem år. Det ger en hög och långvarig sysselsättningsnivå både för dig som entreprenör och för dina anställda och maskiner, vilket i sin tur ger goda förutsättningar för både hög lönsamhet och utveckling.
 • Stöd vid finansiering av maskiner. SCA kan erbjuda en trygg finansiering för maskinerna. Dessutom får du ta del av våra ramavtal för maskiner,
  så att du får rätt maskin och rätt utrustning för ditt uppdrag.
 • Stöd och support kring ekonomi och lönsamhet, som till exempel investeringar, budget och likviditetshantering samt personalfrågor.
 • Bred support kring IT och maskinteknik.
 • En dedikerad och närvarande produktionsledare, som arbetar nära dig i din vardag och kan bidra till ditt företags utveckling.
 • Möjlighet att delta i olika forsknings- och utvecklingsprojekt där dina åsikter och erfarenheter kan bidra till att göra branschen ännu bättre – och utveckla din egen verksamhet.
 • Balans i livet. En hållbar livssituation är en viktig del för framgångsrika företag.
  Det måste finnas balans mellan privatliv och arbete, och det tittar vi också på när vi tillsammans diskuterar hur du vill utveckla ditt företag.
 • Fokus på hälsa och säkerhet. Alla ska ha en bra och säker arbetsdag.
Slutavverkning sedd från hytten av en skogsmaskin.

Kontakta oss

Möta några av våra entreprenörer

Det är roligt att se våra entreprenörer utvecklas! Vår ambition är att det ska blir bra för båda parter.

Martin Carlsson, en av SCA Skogs fyra affärsutvecklare.