Unik miljöprestanda

Vi är idag världsledande när det gäller energi- och resurseffektivitet. I våra toppmoderna anläggningar producerar vi massa av högsta kvalitet. Framställd av råvara från våra egna skogar, med extremt låg miljöpåverkan.

Vi arbetar kontinuerligt med att ytterliggare minska vår påverkan på miljön samt att hushålla med våra resurser genom att utveckla och förbättra produktionsprocessen. Massaved från skogen och flis från sågverken kokas för att bli barrsulfatmassa, NBSK, i processen frigörs även stora mängder grön energi. Vi tillverkar även kemisk termomekanisk massa, CTMP.

SCA är Europas största privata skogsägare, med ett skogsinnehav på 2.6 miljoner hektar, vilket motsvarar en yta av Belgiens storlek. I våra välskötta skogar förenar vi produktion av värdefull skogsråvara med en aktiv naturhänsyn. Vi har idag dubbelt så mycket skog i Sverige som för hundra år sedan. Skogar som binder stora mängder koldioxid. För varje träd vi använder planterar vi mer än två nya.

Inom SCAs skogar ökar den växande skogen, faktiskt betydligt mer än om vi inte skulle bruka den. Årligen driver SCA upp cirka 100 miljoner plantor som återplanteras i skogen.

Träden får växa till sig i nästan hundra år innan vi skördar dem. Av träden vi använder produceras återvinningsbara produkter med lägsta möjliga milöpåverkan.

Våra produkter

Våra massa-produkter