En tall med berg i bakgrunden.

Skog

SCA Skogs verksamhet sträcker sig från Hälsingland och norrut. SCA äger också ca 60 000 hektar marktillgångar i Estland, Lettland och Litauen, varav drygt 50 000 är produktiv skogsmark.

SCA är norra Europas största privata skogsägare med 2,7 miljoner hektar skogsmark. Vi har en lång tradition av att vårda och bruka den norrländska skogen liksom att förse våra industrier med värdefull och förnybar råvara.

Med en hållbar, resurseffektiv värdekedja i världsklass tar vi till vara hela trädet och förädlar skogen till klimatsmarta lösningar till människor världen runt.

Sök exjobb här!