Strategiskt läge och väl utbyggd infrastruktur

Ortvikens industriplats har en väl utbyggd infrastruktur. Här finns vattenrening, ångförsörjning, el och tryckluft mm. Dessutom har platsen ett strategiskt läge, då SCA kan erbjuda logistiklösningar över hela världen. SCA Massa och Renewcell bygger nu två moderna anläggningar på platsen. I Ortvikens ångcentral eldas bark från sågverk och pellets i fyra fastbränslepannor. Återvunnen värme från rökgaser och prima ånga levereras till Sundsvalls fjärrvärmenät, motsvarande uppvärmning av 10 000 villor.

SCA har investerat 1,45 miljarder kronor i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa, CTMP. Den nya anläggningen invigdes 15 maj 2023 och  därefter stängdes den nuvarande CTMP-produktion ned vid Östrands massafabrik. Produktionen utökas från dagens 90 000 ton till 300 000 ton. 

Historik

  • Den industrioella verksamheten vid Ortviken började redan i mitten av 1800-talet då en bjälkgroop anlades på platsen. Där bilades träd till fyrkantsstockar som bland annat användes som gruvstöttor.
  • 1862 anlades ett sågverk på platsen. Under 1900-talet  utvecklades Ortviken till en modern industri och 1958 togs två tidningspappersmaskiner i drift. De följdes sedan av ytterligare två pappersmaskiner som togs i drift 1967 respektive 1986. 1990 och 1996 ersattes två av de äldre maskinerna med två nya maskiner för produktion av lättbestruket papper, LWC.
  • 2020 beslutade SCA att lägga ner den mångåriga tryckpapperstillverkningen av CTMP. En ny anläggning är under uppförande på Ortviken som ska nå en produktionskapacitet på 300 000 ton CTMP per år. Den anläggningen ska ersätta den nuvarande CTMP-anläggningen på Östrand. SCA upplåter också lokaler på Ortviken åt företaget Renewcell som förbereder uppförandet av en anläggning för textilåtervinning.

Våra hyresgäster