Digitala hastighetshinder för säkrare virkestransporter

Vi fortsätter att arbeta för säkrare virkestransporter i Norrland. Nu testar SCA och Trafikverket geofencing på ett 40-tal timmerbilar som trafikerar vissa utvalda vägar i Jämtland och Västernorrland. Geofencing innebär att hastigheten automatiskt begränsas när bilen kör in i en utvald zon.

SCA Skog har under flera år bedrivet ett omfattande säkerhetsarbete vad gäller timmertransporter. Under vinjetten ”Inte en till” som syftar till att minska antalet olyckor, har vi tillsammans med åkare som kör för oss arbetat intensivt med säkerheten vad gäller chaufförernas körning och arbetsmiljön utanför bilarna. Med Trafikverket och geofencing-projektet tar vi nu nästa steg och provar teknik som kan underlätta för byar och områden som vi trafikerar, så att de känner sig tryggare.

Projektet ska pågå under hela 2023. Med geofencing utnyttjar man digitaliseringens möjligheter då bilen via positioneringsteknik, gps, kan uppfatta de specifika egenskaperna som gäller för en upprättad zon när bilen närmar sig och kör in i zonen.

Viktig insats för trafiksäkerhet

Geofencing

Det här är det hittills största geofencingprojektet i Sverige vad gäller antal tunga fordon. SCA och Trafikverket har valt ut fyra byar/vägsträckor:

  • Laggarberg, 
  • Järnvägsgatan i Timrå-området
  • Rissna
  • Hällesjö 

De utvalda sträckorna är mellan 500 meter och 2,2 kilometer och den programmerade hastigheten kommer att vara 30-50 km/h.

 – Områdena är extra känsliga ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, med mycket trafik på smala vägar som ligger nära skolar och annan bebyggelse. Även om timmerbilarna inte kör för fort så upplevs de ju som stora, tunga och snabba och kanske lite skrämmande när de kommer åkande, så det här är en viktig insats gentemot lokalsamhällena, säger Lars Nolander, logistikchef SCA Skog.

När föraren av en timmerbil kör in i den utsatta zonen kommer gaspedalen att bli ”slapp” om hastigheten går över det som är programmerat för sträckan. Föraren kan dock avaktivera systemet genom att gasa hårt och göra ett så kallat genomtramp. Om bilen håller lägre hastighet än den programmerade händer ingenting. Det är viktigt att chaufförerna kan trampa igenom, ifall det händer något som gör att de måste gasa. Men målet är såklart att inte behöva använda det.

Stor uppslutning från åkerier

Uppslutningen av åkerier som deltar i pilotprojektet har varit stor, med 40 timmerbilar från fyra åkerier: Fermgruppen i Sundsvall, Bispgårdens åkeri, Själanders åkeri och Näslunds transportservice. Timmerbilarna som deltar har stöd för tilläggstjänsten Scania-zone, som den tekniska lösning som används i projektet.

– Vi jobbar mycket med säkerhet för våra anställda. Den här nya tekniken är ett spännande sätt att skapa ökad säkerhet för både våra chaufförer och övriga trafikanter och närboende, säger Petter Näslund, ägare till Näslunds Transportservice som deltar med alla sina fem timmerbilar och tio chaufförer.

Hållbara transporter

Trafikverket kommer även att göra trafikmätningar på de utvalda sträckorna och följa upp både förarnas upplevelser och se hur ofta ett fordon gör ett genomtramp. De samlar dock inte in information som är integritetskänslig, det vill säga man följer inte enskilda förare. Sedan ska Trafikverket mäta trafiken för att få en god förståelse för trafikläget och vilka som rör sig i vägnätet. De ska även beräkna hur stor potential som geofencing har på trafikflödet – om samtliga tunga fordon använder systemet.

Foton: Ulrika Edlund

Film: Så fungerar geofencing

Mer om geofencing

Läs mer

Kartor utvalda sträcker