SCA testar digitala hastighetshinder för säkrare virkestransporter

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

SCA fortsätter att arbeta för säkrare virkestransporter i Norrland. Nu testar SCA och Trafikverket geofencing på ett 40-tal timmerbilar som trafikerar vissa utvalda vägar i Jämtland och Västernorrland. Geofencing innebär att hastigheten automatiskt begränsas när bilen kör in i en specifik zon. – Det här ligger helt i linje med vårt säkerhetsarbete och att värna närmiljöer som vi trafikerar, säger Lars Nolander, logistikchef på SCA Skog.

SCA Skog har under flera år bedrivet ett omfattande säkerhetsarbete vad gäller timmertransporter.

– Under vinjetten ”Inte en till” har vi tillsammans med de åkare som kör för oss arbetat intensivt med säkerheten vad gäller chaufförernas körning och arbetsmiljön utanför bilarna. Det kändes som ett givet steg att nu även titta på vår närmiljö, och de möjligheter som geofencing innebär, säger Lars och tillägger:

– Vi måste ju transportera virket från inlandet till våra industrier längs kusten, och järnväg fungerar ju inte överallt. Men med geofencing får vi nu prova teknik som kan underlätta för områden som vi trafikerar, så att de känner sig tryggare. Det känns väldigt bra!

Med geofencing utnyttjar man digitaliseringen möjligheter då bilen via positioneringsteknik kan uppfatta de specifika egenskaperna som gäller för en upprättad zon när bilen närmar sig och kör in i zonen.

timmertransport

Timmertransport genom byn Hällesjö. Foto: Ulrika Edlund.

Viktig insats för trafiksäkerhet

Trafikverket har prövat geofencing tidigare, men mest i storstadsmiljöer. Nu blir det första gången med riktigt tung trafik på främst vägar genom mindre orter. SCA och Trafikverket har valt ut fyra byar/vägsträckor: Laggarberg och Järnvägsgatan i Timrå-området samt Rissna och Hällesjö i Jämtland. Sträckorna är mellan 500 meter och 2,2 kilometer och den programmerade hastigheten kommer att vara 30-50 km/h.

–  De här utvalda områdena är extra känsliga ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, med mycket trafik på smala vägar som ligger nära skolar och annan bebyggelse. Även om timmerbilarna inte kör för fort så upplevs de ju som stora, tunga och snabba och kanske lite skrämmande när de kommer åkande, så det här är en viktig insats gentemot lokalsamhällena, säger Lars.

Stor uppslutning från åkerier

Uppslutningen av åkerier som deltar i pilotprojektet har varit stor. 

– Vi har fått med ca 40 timmerbilar från fyra åkerier: Fermgruppen i Sundsvall, Bispgårdens åkeri, Själanders åkeri och Näslunds transportservice. Timmerbilarna som deltar har stöd för tilläggstjänsten Scania-zone, som den tekniska lösning som används i projektet, säger Lars.

När föraren av en timmerbil kör in i den utsatta zonen kommer gaspedalen att bli ”slapp” om hastigheten går över det som är programmerat för sträckan. Föraren kan dock avaktivera systemet genom att gasa hårt och göra ett så kallat genomtramp. Om bilen håller lägre hastighet än den programmerade händer ingenting.

– Det är viktigt att chaufförerna kan trampa igenom, ifall det händer något som gör att de måste gasa. Men målet är såklart att inte behöva använda det, poängterar Lars.

– Vi jobbar mycket med säkerhet för våra anställda. Den här nya tekniken är ett spännande sätt att skapa ökad säkerhet för både våra chaufförer och övriga trafikanter och närboende, säger Petter Näslund, ägare till Näslunds Transportservice som deltar med alla sina fem timmerbilar och tio chaufförer.

Hållbara transporter

Projektet ska pågå under hela 2023 och förutom att testa geofencing i fordonen görs det även trafikmätningar på de utvalda sträckorna. 

Trafikverket kommer att följa upp både förarnas upplevelser och se hur ofta ett fordon gör ett genomtramp, men de samlar inte in information som är integritetskänslig, det vill säga man följer inte enskilda förare. Sedan ska Trafikverket mäta trafiken för att få en god förståelse för trafikläget och vilka som rör sig i vägnätet. De ska även beräkna hur stor potential som geofencing har på trafikflödet – om samtliga tunga fordon använder systemet. 

– Det här är det hittills största geofencingprojektet i Sverige vad gäller antal tunga fordon. Med enkla medel kan trafiksäkerheten öka. Om det fungerar bra så kan tekniken spridas till fler åkerier och bolag inom skogsindustrin, och även andra branscher, säger Jan Lindgren, senior utredningsledare vid Trafikverket.

– Det här handlar om hållbara transporter och hållbara hastigheter, vilket vi gärna är med och förverkligar. Det ska bli väldigt spännande att följa projektet, avslutar Lars.

Mer fakta

Mer om geofencing, Trafikverket

Jan Lindgren, Trafikverket, berättar om projektet - YouTube