Kraftliner format som ett hjärta.

Våra investeringar

Vi transformerar och utvecklar kontinuerligt vår produktportfölj mot växande produktområden. Vi har exempelvis minskat tryckpappersverksamheten löpande för att slutligen avveckla den, samtidigt som produktionen av massa och kraftliner har ökat. För att säkerställa hög konkurrenskraft investerar vi kontinuerligt i våra industritillgångar som är belägna i nära anslutning till skogsinnehavet.

Några av våra senaste strategiska investeringar

Kraftlinerexpanison

I slutet av 2022 tog vi en ny pappersmaskin i drift vid Obbola pappersbruk. Den är den största i världen av sitt slag och Obbolas produktionskapacitet har ökats markant. Nu trimmas pappersmaskinen mot full kapacitet.

CTMP-expansion

I slutet av 2022 tog vi en ny fabrik i drift för produktion av kemisk termomekanisk massa, CTMP, i Ortviken. Nästa steg är att realisera den fulla potentialen i den nya fabriken.

Tillväxt inom sågade trävaror

Under 2023 avslutade vi ett investeringsprojekt vid Bollsta sågverk, som nu är mycket högeffektivt i en global jämförelse.

Biodrivmedel

Vid årsskiftet 2023/2024 inleddes uppstarten av SCAs delägda bioraffinaderi i Göteborg. Raffinaderiet ska tillverka biodrivmedel för flyget och andra ändamål. En av råvarorna är tallolja, en produkt från våra massabruk.

Egen vindkraft

Tidigare upplät vi bara våra goda vindlägen mot arrende, men från och med år 2023 har vi även blivit aktiva ägare av vindenergiproduktion. Det innebär att vår strategi i dag innefattar arrendeavtal, drift av egna vindparker och projektutveckling för egen drift eller till försäljning.