Skogsvy från ovan under sommartid.

Års- och hållbarhetsredovisningar

På den här sidan hittar du årsredovisningar från 1996. Sedan 2021 presenteras även årsredovisningen i så kallat ESEF-format där vissa data är märkta.