Anpassade efter dina behov

Här presenteras hela vårt unika utbud från SCA Containerboard.

Samtliga vidareförädlade Kraftlinerprodukter – White Top, Heavy Duty, Wet Strength och Eurokraft – baseras på vår högkvalitativa SCA Kraftliner och är resultatet av vår egen forskning och utveckling.

Genom att lägga till olika egenskaper till vår huvudprodukt har vi uppnått en enastående prestanda för en rad specifika behov. Konsumentvaror, elektronik, farligt gods, industriprodukter, frukt och grönsaker eller frysta livsmedel – listan kan göras lång.

Klicka på produkten du är nyfiken på för att läsa mer!

Produktportföljen

Ladda ner rulletikett

Varje Kraftlinerrulle levereras med en rulletikett med all nödvändig information om produkten inklusive rulldimension och producerande bruk. Med hjälp av avancerad mjukvara i logistikkedjan, kan både transportör och mottagande kund spåra individuella rullar under deras resa från pappersmaskin till wellpappmaskin.