Boosta din kunskap

 

Dagens korrugeringsprocess är mer komplex än någonsin. Nya material, ny teknik och nya lösningar innebära ofta nya utmaningar. SCA Training Programme är till stor hjälp när du vill ligga steget före. Kombinationen av din kunskap om emballering och vår kunskap om material, utvecklar din expertis – från fiber till låda. Vi går igenom det väsentliga inom produktsäkerhet, hur du diagnostiserar och motverkar problem, hur du arbetar säkert och hur du uppnår konkurrensfördelar.
Vad vill du lära dig?


Fördjupning skräddarsydd för dig


Under en till två dagar fokuserar vi på processen från massa till papper. Vi arbetar tillsammans för att hitta den bästa lösningen på dina specifika utmaningar och vi täcker in varje steg – från virke till papper, papper till wellpapp och wellpapp till låda.

Vi går igenom samtliga bakomliggande principer inom wellpapptillverkning – alla involverade material, hur man diagnostiserar och förebygger problem, hur man testar förpackningar och mycket mer.

"Internkommunikationen lyfter verkligen

med ökad kunskapsnivå, oavsett vilken roll du har på företaget eller hur länge du har varit i den här branschen.”

Kundcitat

"Genom att öka förståelsen

för vad som faktiskt påverkar kvaliteten under produktionens gång kan vi leverera bättre produkter."

Kundcitat