Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att vara i naturen, enligt den så kallade allemansrätten. Allemansrätten kan sammanfattas i orden "Inte störa – inte förstöra".

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men det ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Alla som använder allemansrätten och vistas i naturen behöver ta hänsyn till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme och huvudregeln är att du inte får orsaka skada eller göra intrång på markägarens rätt till hemfrid. 

Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap.15 § regeringsformen). Allemansrätten är dock ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar den. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Det är en förmån som inte finns i många andra länder.

Tänk på detta

Läs mer