Våra plantskolor

Inom SCAs plantverksamhet NorrPlant lägger vi grunden till nästa generation skog. Varje år ser ungefär 100 miljoner plantor dagens ljus på vårt eget “skogs-BB”. Plantor som växer upp till träd, binder koldioxid och bildar framtidens skogar.

SCAs plantverksamhet NorrPlant består av Bogrundet och Wifstamons plantskolor, som ligger i Timrå kommun. Kvalitet och kunskap är ledstjärnor i vårt arbete med att ge den framtida skogen bästa möjliga start och en hög tillväxt.

Vi använder marknadens bästa frömaterial, som ger förädlade plantor som växer bra, upp till 30 procent bättre än oförädlade skogar. Det ger skogar som växer bättre under hela omloppstiden.

100 miljoner plantor - varje år

Varje år odlar och levererar vi över 100 miljoner skogsplantor med dokumenterad god växtkraft. Vår plantproduktion räcker till drygt 50 000 hektar, en yta som motsvarar 100 000 fotbollsplaner. Ungefär hälften av alla plantorna vi odlar används för återväxten i SCAs egna skogar, den andra hälften säljer vi till externa kunder. I hela Sverige planteras runt 400 miljoner plantor årligen så faktum är att ungefär var fjärde planta som planteras i Sverige kommer från SCAs plantskolor!

Vi erbjuder plantor av gran, tall och contortatall. Den senare är en kanadensisk tallart som växer 40 procent snabbare än de svenska barrträdslagen och som ger ett värdefullt tillskott av förnybar råvara. Beroende på trädslag och på var träden växer tar det mellan 60 och 120 år från en skogsgeneration till nästa.

En grön start 

Våra plantor får en grön start tack vare helt fossilfri uppvärmning av båda våra plantskolor. Bogrundets värmeanläggning drivs med pellets från SCAs pelletsfabrik och Wifstamon värms med spillvärme från SCAs massafabrik i Östrand.

Våra plantor

JackPot

PowerPot

SuperPot

Från frö till planta

Ta mig vidare

Bogrundet

Wifstamon

Forskning och utveckling

Hylosafe®

Forskning och utveckling i världsklass

Kottklängning

Roten till fina skogar

Beställ dina plantor online

Till plantshopen