Hus, industrier, bulkbil, skog, pellets

Leveranser av biobränsle

Under år 2023 producerade SCA 11,1 TWh bioenergi. 9,3 TWh användes i SCAs egna anläggningar och 1,8 TWh levererades till externa kunder.

Fakta om SCAs biobränsleleveranser och produktionskapacitet 2023

11.1 TWh bioenergi

2023: 11,1 TWh bioenergi

Av de 1,8 TWh som levererardes till externa kunder var;

  • 0,7 TWh förädlade biobränslen - träpellets, 
  • 0,6 TWh oförädlade biobränslen - bark, spån och biprodukter från avverkningar och
  • 0,5 TWh fjärr- och spillvärme.


Pellets

SCA har en produktionskapacitet i hel- och delägda anläggningar på mer än 300 000 ton pellets per år. 

Under 2023 togs en ny pelletsfabrik i anslutning till Rundviks sågverk i drift. Investeringen bidrar även till kortade transporter till den nya fossilfria energianläggningen vid Obbola pappersbruk.

SCA har också försäljnings- och leveransavtal på 160 000 ton pellets tillverkad av Moelven. SCA sköter idag försäljning och leverans av de 80 000 ton som produceras i Moelvens pelletsfabrik i Sokna, Norge. Hösten 2024 startar Moelven upp en pelletsfabrik med kapacitet för 80 000 ton vid Valåsens sågverk i Karlskoga. SCA har säkrat ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal även på den volymen.

Kapacitet pelletsproduktion:

  • BIONORR, HÄRNÖSAND: 180 000 ton/år (880 GWh) 
  • TUNADAL, SUNDSVALL Integrerad med Tunadals sågverk: 12 000 ton/år (60 GWh) 
  • STUGUN, RAGUNDA Integrerad med Stuguns hyvleri: 24 000 ton/år (120 GWh) 
  • RUNDVIK, NORDMALING Integrerad med Rundviks sågverk: 25 000 ton/år (120 GWh) 
  • BIOENERGI I LULEÅ AB Delägt med Luleå Energi AB: 100 000 ton/år (490 GWh

  • Försäljning och leverans av 160 000 ton pellets tillverkat av Moelven

SCA är en av Sveriges största leverantörer av skogsbränslen och förädlade biobränslen.