Ökad tillväxt genom innovation

I nära samarbeten tar vi fram innovationer som hjälper dig till en konkurrenskraftig position. SCA Containerboards innovationsarbete fokuserar på att utveckla hållbara produkter baserade på säkra, förnyelsebara och resurseffektiva lösningar.

SCA Kraftliner Wet Strength

Läs mer om produkten
Wellpapplåda i kraftigt regn

SCA Kraftliner White Top

Läs mer om produkten
Rund ask med björktryck tillverkad i SCA Kraftliner White Top

Think inside the Smart Box

Läs mer

Arcwise®

Vita och bruna Arcwiseförpackningar

Mer om innovation och forskning

SCAs innovationsprocess är djupt förankrad i koncernens strategi och affärsmodell. SCA R&D Centre är företagets gemensamma forskningsenhet. Allt utvecklingsarbete baserar sig på trender, kund- och konsumentinsikt, ny teknologi, hållbarhetsaspekter och produktsäkerhet.

    Läs mer om innovation och forskning på SCA