Utdelning och utdelningspolicy

SCA strävar efter att ge en långsiktigt stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam tillväxt, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, delas överskottet ut till aktieägarna.

Utdelning av Essity

Fördelning av anskaffningskostnad för SCA-aktier med anledning av utdelning av aktier i Essity Aktiebolag