Kiel

SCA Logistics GmbH erbjuder full service inom terminaltjänster i Kiel. SCA Logistics kontor i Kiel invigdes den 11 november, 2016, efter 50 års erfarenhet i Hamburg och Lübeck.

Terminalen har ett praktiskt läge nära Kiel-kanalen i södra delen av Östersjön i norra Tyskland. Det gör läget till en utmärkt inkörsport till den europeiska kontinenten för alla transportsätt. Denna moderna intermodala terminal är byggd för att hantera alla typer av fartyg och gods. Vi erbjuder dagliga avgångar till det europeiska transportnätet och har direkta järnvägsförbindelser med hela Europa. Förutom skogsindustriprodukter kan vi hantera allmänt gods och projektgods för sjö-, väg- och järnvägstransporter. 

SCA Logistics har ett speditionskontor med egen kompetent personal och kan erbjuda kunderna komplexa och tillförlitliga tjänster. Inom organisationen finns även en avdelning för skeppsklarering. 

Tjänster

  • Spedition
  • Tullklarering
  • Lagerhållning
  • Ships Agency service

Utrustning

  • Olika RoRo-ramper
  • 140 to och 40 to kajkran
  • Intermodal kran
  • Gaffeltruckar
  • Reachstackers
  • Terminaltraktorer och translifters

Adress: SCA Logistics GmbH, Ostuferhafen 22, D-24149 Kiel
Telefon +49 431 5560 3660 alt. mejl till logistics.kiel@sca.com