Vattenreglering av Armsjön

Som ägare av Armsjödammen ansvarar SCA sedan den 15 september 2020 för regleringen av vattenståndet i Armsjön, sydöst om Sundsvall. Det innebär att vi ser till att det finns vatten i Armsjön, Armsjöån och alla dammar som hör till.

Armsjön vattenreglering

Från Armsjön går Armsjöån genom de två tjärnarna Övertjärn och Nedertjärn, samt fem stycken dammar och Galtströms bruk, innan vattnet når Bottenhavet. Drygt en kilometer uppströms bruket har Hushållningssällskapet tidigare bedrivit en fiskodlingsanläggning och haft rätt att reglera vattenståndet i Armsjön. Nu är fiskodlingen nedlagd och fastigheten såld, och Hushållningssällskapet behöver inte längre regleringen av sjön. Därmed har Hushållningssällskapet överlåtit tillståndet för årsregleringen till SCA.

Vattendomstolens domslut från 1979 anger villkoren för regleringen av Armsjö. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och SCA ska som ansvarig för Armsjön redovisa vattenståndet till allmänheten och i synnerhet till de som bor vid Armsjön.

Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll av dammarna från Armsjödammen till bruksdammen liksom avläsningen av vattenståndet i Armsjön sköts av Sjöbergs Mark& Bygg på uppdrag av SCA.

Armsjöns reglering – detta gäller

Enligt domen 1979-03-30 VA 25/77, Östersunds tingsrätt, gäller följande vattenhushållningsbestämmelser för reglering av Armsjön:

  • Dämningsgräns +44,90 meter
  • Detta vattenstånd får dock överskridas i den omfattning som bestäms av tillrinningen till Armsjön och regleringsdammens avbördningsförmåga.
  • Sänkningsgräns +44,50 meter under tiden 1 maj-30 september.
  • Sänkningsgräns +44,35 meter under tiden 1 oktober-30 april.

Vattenståndet

Nedan redovisar vi vår journal över vattenståndet. Den uppdateras ungefär en gång per vecka.

Datum

Vattenstånd (meter)

Lucköppning  (cm)

9 juni 85 3
1 juni 86 3
31 maj 87 3
30 maj 87 3
29 maj 87 3
28 maj 88 15
27 maj 88 15
26 maj 88 20
25 maj 88 20
24 maj 88 40
23 maj 87 40
22 maj 88 60
21 maj 89 70
19 maj 90 90
18 maj 90 120
17 maj 91 120
16 maj 91 120
15 maj 91 120
14 maj 92 120
13 maj 92 120
12 maj 92 120
11 maj 93 120
10 maj 93 120
9 maj 93 120
8 maj 94  120
7 maj 94 120
6 maj 95 120
5 maj 95 120
4 maj 95 120
3 maj 96 120
2 maj 97 120
1 maj 97 120
30 april 96 120
29 april 96 80
28 april 96 60
20 april 85 40
13 april 85 40
6 april 82 40
30 mars 79 30
16 mars 79 30
9 mars 80 30
5 mars 80 30
1 mars 82 30
23 februari 82 30
16 februari 79 7
8 februari 78 7
5 februari 78 7
3 februari 79 30
2 februari 80 60
1 februari 81 90
29 januari 83 90
27 januari 85 90
25 januari 87 90
24 januari 88 60
23 januari 89 30
22 januari 89 30
21 januari 90 60
20 januari 91 120
19 januari 91 120
18 januari 92 120
17 januari 91 120
16 januari 92 120
15 januari 92 120
14 januari 02 120
13 januari 92 120
12 januari 92 120
11 januari 92 120
10 januari 92 120
9 januari 90 84
8 januari 2023 89 40
30 december 2022 82 10
22 december 2022 82 10
14 december 2022 83 10
5 december 2022 84 30
28 november 2022 86 60
27 november 2022 87 60
26 november 2022 88 60
25 november 2022 87 60
24 november 2022 88 60
20 november 2022 84 30
18 november 2022 84 10