Nyckeltal

Nedan finns en översikt av SCAs viktigaste nyckeltal per år och kvartal.