Kreditbetyg

Rating är det betyg som en låntagare kan erhålla från oberoende kreditbedömningsinstitut på förmågan att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. Den hjälper investerare att analysera vilka kreditrisker som följer med av företaget utgivna kreditinstrument.

För att säkerställa god tillgång till lånefinansiering till attraktiva villkor, har SCA en uttalad målsättning att upprätthålla en så kallad ”investment grade rating”. Kreditvärderingsinstitutet Standard and Poor’s (S&P) har under året bekräftat SCAs kreditbetyg till ”BBB” med stabila utsikter. Här finner du aktuella betyg och fullständiga ratingrapporter.

Kreditbetyg (rating)