Kreditbetyg

Rating är det betyg som en låntagare kan erhålla från oberoende kreditbedömningsinstitut på förmågan att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. Den hjälper investerare att analysera vilka kreditrisker som följer med av företaget utgivna kreditinstrument.

Svenska Cellulosa Aktiebolag SCA (publ) har haft en långsiktig rating från Standard & Poors (S&P) sedan 1994. Här finner du aktuella betyg och fullständiga ratingrapporter.

S&P Kreditbetyg (7 juni 2022)

S&P Kreditbetyg (6 augusti 2021)

S&P Kreditbetyg (17 maj 2021)

S&P Kreditbetyg (7 september, 2020)

S&P Kreditbetyg (27 maj, 2020)

S&P Kreditbetyg (23 maj, 2019) 

S&P Kreditbetyg (8 maj, 2018)

Kreditbetyg (rating)

 
Kreditvärderingsinstitut S&P
Långsiktig rating BBB
Utsikter Stabila
Kortsiktig rating A-2
Kortsiktig svensk rating K-2