SCA Innovation Programme

Alla innovationer börjar med en tanke. Vad kan ni vinna på att arbeta fram nya idéer på ett fokuserat och kontrollerat sätt? Kanske ett nytt koncept med affärspotential eller till och med en preliminär design! Vårt innovationsprogram hjälper er att gå från idé till handling. Hur långt kan en ny tanke ta er?

Tillväxt med innovationens kraft

Innovation Race pågår under två dagar med fokus på att påskynda innovationsprocessen, stimulera kreativitet och skapa nya koncept inom din organisation. Med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt ger vi din organisation ny inspiration och fokuserar på att förbättra integrationen mellan olika enheter och avdelningar.

Inspiration och struktur för att garantera resultat

Innovation Race utförs enligt en metod och struktur som garanterar bästa möjliga grogrund för nya idéer. Samtidigt säkerställs idéernas genomförbarhet, tillämplighet och marknadspotential.

Varje Innovation Race börjar med en inspirerande session om trender, marknadsanalys, teknisk utveckling och andra spännande ämnen som sätter stämningen, bryter isen och skapar innovativ energi.

Därefter handlar allt om deltagarna och den process vi följer för att uppnå bästa resultat. Processen bygger på de team som utgör ledningen (Race Management) och stödfunktionerna (Back Office Team) som i nära samarbete med deltagarna styr och stöttar i arbetet.

Forskning och utveckling

Som en del i Innovation Programme erbjuder vi tjänster med våra erfarna och inspirerande team inom forskning och utveckling. När du arbetar nära dem lär du dig snabbt att få igång kreativiteten. Du får också tillgång till ett antal laboratorier där du kan utveckla och testa prototyper. Till exempel kan du analysera tryckresultat i vårt Perceptual Studies Lab.

Vi hade ett Innovation Race där vi bestämde vilka produkter vi skulle fokusera på. Sedan dess har vi en mycket mer engagerad organisation som arbetar målmedvetet för att lyckas inom utveckling

, Kundcitat

Att organisera ett Innovation Race är både tids- och kostnadseffektivt, dessutom leder det till många intressanta idéer som är genomförbara på kort tid.

, Kundcitat