Tidningen Din Skog

Tidningen Din Skog vänder sig främst till dig som äger skog i Norrland. Du får ta del av praktiska tips på hur du sköter din skog, läsa om intressanta skogsägare och spännande naturreportage. Du får också veta mer om SCAs verksamheter, skogsekonomi och mycket annat.

Din Skog kommer ut med fyra nummer per år och är helt gratis. Den skickas till skogsägare som äger skog i de fyra nordligaste länen. Tidningen vänder sig även till dig som är allmänt intresserad av skogsbruk, skog natur och SCA.

Prenumerera

Vill du prenumerera på tidningen? Skicka din adress till: misan.lindqvist@sca.com

Din Skog 2023

Din skog omslag

Din Skog nr 3 2023

Din Skog nr 3 har träffat skogsägaren Christer som upplåter mark för vindkraftverk och så reder vi ut lite vad som gäller kring vind som inkomstkälla. Vi har också hälsat på Lennart och Neta som bor 120 mil från sin skog. I skogsägarens verktygslåda får du handfasta tips på hur du kan mäta och kontrollera din skog, med hjälp av enkla verktyg. Vi har också varit  på jakt efter den dyrbara goliatmusseronen och spanat in läckra kryp av trä. Dessutom har vi åkt med Centipeden, skogsbrukets konceptmaskin för ett mer hållbart skogsbruk. Du möter även Per som lämnade sin anställning vid SCA för att bli avverkningsentreprenör.

Läs Din Skog nr 3 2023

Din Skog nr 2 2023

Din Skog nr 2 har träffat skogsägarna Jan och Johanna Wiklund som tipsar om hur man kan göra sina barn engagerade i skogen och skogsskötsel. Vi tittar på hur man kan värna skogens kulturarv – de forn- och kulturlämningar som vittnar om människornas hårda arbete förr. Vi visar också på vikten av att avverka äldre granskog i rätt tid. Du får veta mer om SCAs entreprenörsstöd och möta entreprenören Albin. Sedan har vi varit på flottning i Kvistabäcken och besökt Huuva Hideaway, en restaurang mitt i skogen. Din Skog bjuder också på intressanta fakta om snytbaggar. 

Läs Din Skog nr 2 2023

Din Skog nr 1 2023

Din Skog nr 1 2023 har fokus på nyblivna skogsägare. Virkesköparen Maria Lundgren ger många praktiska tips till de som nyss har blivit med skog och du möter Helena och Mikael som precis håller på att lära känna sin nya fastighet. Du får även matnyttig information om hyggesfria metoder och vi reder ut en av skogsskötselns klurigaste frågor: Hur vet man egentligen när det är dags att röja? Vi har också åkt med SCAs eltimmerbil och träffat chauffören Linnea. Vidare tar vi en titt på världens största kraftlinermaskin, som nu har körts i gång i Obbola. Du får även följa med på en spännande spaning efter björn från ett gömsle i de jämtländska skogarna.

Läs Din Skog nr 1 2023

2022

Din skog nr 4 2022

Din Skog nr 4 har träffat skogsägaren Roger Levander, som berättar om sitt skogsbruk och hur han maximerar tillväxten, och Maria Holmlund, som nyligen skaffade en skogsbruksplan. Du mäter också SCAs produktionsledaren Emelie Edlund i Hälsingland och en entreprenör som berättar om hur de arbetar med kvalitet vid avverkning. Sedan redogör vi för olika kvalitetsaspekter för avverkning och gallring. Vi visar också på de fantastiska möjligheterna som den nya tekniken vid Bollsta sågverk ger, för att få ut mest möjliga av virket.

Läs Din Skog nr 4 2022

Din Skog nr 3 2022

Din Skog har träffat skogsägaren Carl Christian som bygger en portfölj av skog och Andreas som byggde en skogsbilväg med sina rågrannar. Du får även veta mer om valmöjligheterna för ett smidigt vägunderhåll när flera ska vara med och bestämma. Vi reder ut de senaste turerna kring artskyddsförordningen och bjuder på tips om kallkällor. Du får också veta mer om SCAs provsågningar av contortatall och hur död ved skapar liv i skogen. Dessutom går vi på älgjakt med skogsägaren Elisabeth och hälsar på en avverkning på en ö i Piteå skärgård.

Läs Din Skog nr 3 2022 här

Din Skog nr 2 2022

Din Skog bjuder på en stor valspecial där vi tar tempen på partiernas åsikter kring viktiga skogsfrågor. Vi redogör för de senaste turerna kring artskyddsförordningen och så möter du skogsägaren Staffan som brinner för sin skog och skogsbruksplaner. Du får praktiska tips om hur du känner igen olika ståndorter och vi reder ut varför det är bra att sätta rätt träd på rätt plats i skogen. Du får följa med på plantering och ta del av några goda planteringstips och även veta mer om vad som gäller för sambos och gifta när det handlar om bodelning och arv. Vi tar dig även med till Trolska skogen i Hälsingland. 

Läs Din Skog nr 2 2022 här 

Din Skog nr 1 2022

Din Skog har stort fokus på artskyddsförordningen och Skogsstyrelsens besked om striktare tillämpningar. Vi har träffat en skogsägare som inte får avverka på grund av att orkidén knärot finns i hans skog. Du får praktiska tips om hur du sköter om din skogsbilväg och hur man värnar vatten i sin skog. Vi har träffat en skogsägare i Jämtland som just har fått sin skogsbruksplan och så hälsar vi på hos tre generationer skogsägare i Västerbotten. Du kan även läsa historien bakom Savhuset som tillverkar bubbel av björksav och så går vi  bakom kulisserna på SVTs publiksuccé Den stora älgvandringen.  

Läs Din Skog nr 1 2022 här

Läs tidigare nummer av Din Skog