En bredd av olika godstyper

Vi hanterar en bredd av olika godstyper och vi kombinerar alla transportslag för att hitta den bästa och mest konkurrenskraftiga lösningen för att tillföra värde i leverantörskedjan. Vi transporterar allt från produktionsmaterial till rullande gods och projektlaster.

Godstyper

För att få en överblick av vilka godstyper vi hanterar har vi delat upp dem i fem olika kategorier.

Produktionsmaterial

Produktionsmaterial

Projekt och konstruktion

Projekt och konstruktion

Rullande gods

Rullande gods

Containers

Containers

Gods för återvinning

Gods för återvinning

Kontakta oss så berättar vi mer om våra godstyper och tjänster

Tomas Andersson, Försäljningschef, SCA Logistics

Tomas Andersson

Försäljningschef, SCA Logistics

Sandra Lindroos, Säljare, SCA Logistics

Sandra Lindroos

Säljare, SCA Logistics

Föräldraledig 2023