En bredd av olika godstyper

Vi hanterar en bredd av olika godstyper och vi kombinerar alla transportslag för att hitta den bästa och mest konkurrenskraftiga lösningen för att tillföra värde i leverantörskedjan. Vi transporterar allt från produktionsmaterial till rullande gods och projektlaster.

Godstyper

För att få en överblick av vilka godstyper vi hanterar har vi delat upp dem i olika kategorier.

Produktionsmaterial

Rullande gods

Projekt och konstruktion

Gods för återvinning

Kontakta oss så berättar vi mer om våra godstyper och tjänster

Jonas  Nilsson, Försäljningschef, SCA Logistics

Jonas Nilsson

Försäljningschef, SCA Logistics

Karolina  Johansson, Säljare, SCA Logistics

Karolina Johansson

Säljare, SCA Logistics

Sandra Lindroos, Säljare, SCA Logistics

Sandra Lindroos

Säljare, SCA Logistics