En medarbetare tittar till plantor i växthus på Bogrundets plantskola.

Vår verksamhet

SCA är organiserat i fem affärsområden: Skog, Trä, Containerboard, Massa och Förnybar energi. Den stödjande enheten är Inköp & Logistik.

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,7 miljoner hektar i norra Sverige och i Baltikum. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

SCAs organisation

Affärsområde Skog

Finansiella nyckeltal

Läs mer om affärsområde Skog

Affärsområde Trä

Finansiella nyckeltal

Läs mer om affärsområde Trä

Affärsområde Massa

Finansiella nyckeltal

Läs mer om affärsområde Massa

Affärsområde Containerboard

Finansiella nyckeltal

Läs mer om affärsområde Containerboard

Affärsområde Förnybar energi

Finansiella nyckeltal

Läs mer om affärsområde Förnybar energi

Stödjande enhet Logistics

Läs mer om Logistics

Forskningsenhet SCA R&D Centre

Läs mer om R&D Centre

Företagshälsovård SCA Hälsan

Läs mer om SCA Hälsan

EBITDA