SCA Hälsan

SCA Hälsan erbjuder arbetsrelaterad företagssjukvård till SCA-anställda och andra kunder i Sundsvallsregionen. Vi är läkare, sköterskor, sjukgymnaster, skyddsingenjör och beteendevetare. Välkommen till oss!

Du kan vända dig till SCA Hälsan om du är chef, verksamhetsansvarig eller enskild medarbetare på någon av de enheter eller företag som är anslutna till SCA Hälsan. Som chef eller verksamhetsansvarig kontaktar du oss när:

 • din enhet har önskemål om hälsoförebyggande insatser
 • risker i arbetsmiljön behöver undersökas. Det kan gälla såväl ergonomi och teknik som organisation och psykosociala förhållanden
 • förhållande i arbetsmiljön påkallar medicinska kartläggningar
 • det finns behov av stöd i rehabiliteringsprocessen
 • det finns behov av utbildnings- och informationsinsatser

Som enskild medarbetare kontaktar du oss när:

 • du funderar över hur arbetsmiljön påverkar dig och dina arbetskamrater. Det kan gälla såväl ergonomi, teknik som organisation och psykosociala förhållanden
 • du önskar stöd med rehabiliteringsinsatser
 • du behöver insikt och stimulans till en hälsosam livsstil.

Kontaktuppgifter

Telefon: 060 - 19 41 00 Fax: 060 - 19 41 09

Öppettider: 08.00-12.00, 13.00-16.00

För tidbokning, ombokning eller förnyelse av recept, var god ring under telefontid måndag-torsdag, kl 08.00-09.30.

Arbetsmiljö

En sund och säker arbetsmiljö ökar produktiviteten och minskar antalet skador och sjukdagar. SCA Hälsan kan bistå er med stöd inom ett stort antal områden för att undersöka och förbättra er arbetsmiljö.

 • Arbetsmiljömätningar
 • Arbetsplatsprofil (APP)
 • Ergonomi
 • Klimatprofilbedömning (KPB)
 • Riskbedömningar
 • Stressprofil
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Hälsa

För oss betyder hälsa inte bara att vara frisk utan också att känna sig tillfreds. Hur vi lever är alltså viktigt. Förebyggande friskvård är det vi gör för att stödja dig att må bättre och undvika ohälsa:

 • Hälsoprofilbedömning (HPB)
 • Hälsoundersökning - riktad eller lagstadgad
 • Psykisk ohälsa

Sjukvård

Vår primära inriktning är arbetsrelaterad sjukvård. Besvären kan orsakas av arbetet, försämras av arbetet eller ha samband med arbetet. Eller så kan besvären vara av sådan art att det är olämpligt att utföra vissa arbetsuppgifter. Vid behov av allmän sjukvård försöker vi i möjligaste mån att hjälpa till med att slussa dig till rätt instans inom den offentliga vården eller till alternativa privata vårdgivare

Utbildning

SCA Hälsan har ett brett utbud av utbildningar och föreläsningar inom arbetsmiljöområdet och närliggande områden:

 • Alkohol och drogmissbruk
 • Bättre arbetsmiljö (BAM)
 • Första hjälpen (L-ABC)
 • Hjärt-lungräddning (HLR)
 • Kris och krishantering
 • Kost och matvanor
 • Sömn och återhämtning
 • Hitta balans i vardagen
 • Skiftarbete och hälsa

SCA Hälsans hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till oss eller som vi samlar in på annat sätt. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och att dina personuppgifter är skyddade hos oss och hos de samarbetspartners som vi använder oss av. Läs mer om GDPR och Integritetsskyddsinformation Vårdtagare här.