Lämna synpunkter eller klagomål på vårt skogsbruk?

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor, synpunkter eller klagomål som rör vår skogliga verksamhet.

Dina frågor och synpunkter kan gälla vårt skogsbruk i allmänhet eller vår certifiering enligt FSC® (FSC® 004466 (FM), FSC® 018408 (COC, CW) och PEFC (PEFC/05-23-131 (FM), PEFC/05-31-292 (COC)).

När du skickar ett mejl till oss skapar vi ett ärende som registreras i vårt system för ärendehantering. Du får sedan en bekräftelse inom tio arbetsdagar på att vi har tagit emot ditt ärende, med information om när du kan förvänta dig ett svar. Observera att under sommaren kan svarstiden bli längre. När vi har hanterat ditt ärende och kan återkoppla med ett svar får du ett nytt mejl från oss. 

Vi hanterar ditt ärende skyndsamt.

Så skickar du ett ärende till oss

Läs mer nedan om vad du ska ta med i ditt mejl till oss. Där finns även mer information om vad som gäller för synpunkter och klagomål som rör vår certifiering.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Ärenden som rör SCAs certifierade skogsbruk eller våra spårbarhetscertifikat

Mejla oss

Ärenden som rör SCAs skogsbruk generellt

Mejla oss