Två händer som håller i skogsgödsel

Skogsgödsling

Skogsgödsling med kväve ger en bra tillväxtökning och är en av de mest lönsamma åtgärderna som du kan göra på kort sikt. Du, din skog och klimatet tjänar på skogsgödsling.

Fördelar med att gödsla

  • Tillväxten ökar med upp till 15-20 kubikmeter per hektar under en tioårsperiod.
  • Du påverkar kvalitetsutvecklingen genom att du får mer värdefullt timmer.
  • Du får bättre lönsamhet på din skogsfastighet.
  • Din skogsmark får bättre förmåga att ta upp näring och därmed bättre produktionsförmåga.
  • Din skog binder mer koldioxid och hjälper till att minska växthuseffekten.

Vår kunskap till ditt förfogande

Bli kontaktad av oss

Vår samlade kunskap är din. Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om våra skogliga tjänster eller boka en kostnadsfri rådgivning med din lokala virkesköpare.

* indikerar obligatoriska uppgifter

Samtycke *