Få ut mer av din designprocess

SCA Smart Box är ett simuleringsverktyg för att snabbt, enkelt och riskfritt testa olika kombinationer för wellpapp.

Bruna wellpapplådor

SCA Smart Box är ett simuleringsverktyg med samlade kunskaper och insikter om design av wellpapp och förpackningar. Detta innovativa verktyg möjliggör för kunder att experimentera med olika material och konstruktioner och minimerar därmed risken för onödig resursförbrukning, både när det gäller material och tid och kostnader.

Med SCA Smart Box får du:

  • Minskade kostnader i och med minskade misstag
  • En inblick i prestandan över tid
  • Möjligheten att jämföra wellpapp- och lådegenskaper sida vid sida
  • Möjlighet att utvärdera olika wellpapp utan materialkostnader
  • Tekniskt underlag för materialval
  • Information om kolspår för att förstå miljöpåverkan

För frågor kring Smart Box

Olle Söderström, Product Development Manager

Olle Söderström

Product Development Manager