Få ut mer av din designprocess

SCA Smart Box är ett innovativt digitalt verktyg som kan optimera designprocessen och hitta sätt att spara både tid och pengar. Den smarta simulatorn låter dig testa din design snabbt, enkelt och riskfritt.

Med SCA Smart Box får du:

Brown boxes
  • Minskade kostnader i och med minskade misstag
  • En inblick i prestandan över tid
  • Möjligheten att jämföra wellpapp- och lådegenskaper sida vid sida
  • Möjlighet att utvärdera olika wellpapp utan materialkostnader
  • Tekniskt underlag för materialval
  • Information om kolspår för att förstå miljöpåverkan