Pannrum med flera olika system

Lägg till! Byt inte ut.

  • Artikel

Funderar du på att byta uppvärmningssystem? Kan du behålla det nuvarande och komplettera med annat värmesystem? Att ha flera uppvärmningsalternativ är ekonomiskt smart, tryggt och bra prepping.

Flera uppvärmningsalternativ är smart på många sätt.

Elpriset åker berg-och-dal-bana på helt nya nivåer, ved och pellets är billigare vintervärme, men inte lika billig som förr. Funderar du över dina uppvärmningskostnader? Är det dags att byta värmesystem? Vad blir billigast nästa säsong? Hur påverkas huset och inomhusmiljön om jag byter system? 

En sak är säker, ju fler uppvärmningsalternativ desto större möjligheter till låg energikostnad och hög säkerhet. 

Den som spar har alternativ


Har du en fungerande värmeanläggning, behåll den om du har möjlighet. Och komplettera med en annan värmekälla. Energimarknaden är svajig och påverkas av tillgång och efterfrågan, världsläget, vädrets makter, kärnkraftens tillgänglighet etc. Så ju fler alternativ – desto större möjlighet till låg energikostnad och säker värmetillgång. Att komplettera med en pelletskamin kan göras ganska enkelt, med en tämligen liten investering.

Pristak med pellets

Träpellets från SCA för uppvärmning

Med pellets minskar du elberoendet och låser ditt energipris - men har ändå flexibilitet. Du har full koll eftersom pelletsvärmen kostar detsamma hela perioden som leveransen räcker, det blir inte dyrare per kWh än vad priset var när du gjorde inköpet. När sommaren kommer kan du växla till el eller solenergi. Har du pellets kvar, ja då har du en reserv samt är beredd när eldningssäsongen börjar igen. 

Pellets kan vara huvudsaklig värmekälla. Men också stödvärme, för att slippa höja säkringsabonnemanget när elbehovet är stort, när värmepumpen inte levererar tillräckligt eller vedeldningen inte hinns med. Samt prepping inför strömavbrott.

Kombinera gärna flera olika uppvärmningsalternativ, för att sprida riskerna och så att du blir mindre sårbar för energipriser, nu och i framtiden

Energimyndigheten

Pelletskamin utan skorsten eller i kombination med ved


Pelletskaminer har ett inbyggt pelletsförråd. Det gör att kaminen kan gå med automatik under ett eller flera dygn. Många pelletskaminer kan också enkelt styras med termostat eller med mobilen. En pelletskamin kan vara huset enda värmekälla. Att elda med ved kan vara en stor mysfaktor, men även en pelletskamin kan bidra till myset. De flesta pelletskaminerna är idag tystgående och det finns också kaminer som kombinerar ved- och pelletseldning. Då får man stämningen av vedeldningen och effekt och enkelhet av pelletsen. På marknaden finns också pelletskaminer som inte kräver skorsten utan kan monteras mot en yttervägg och kopplas till en dragfläkt. Pelletskamin är ett bra komplement till t ex direktverkande el och sol. 

Kaffe vid pelletskaminen

Direktverkande el? Då kan du får konverteringsbidrag för pelletskamin.


Småhusägare som värmer sitt hus med el eller fossil gas kan få bidrag med 50 procent av materialkostnaden, upp till 30 000 kronor, vid installation av en pelletskamin. Stödet gäller i tre år, fram till sista december 2025 eller så långt pengarna räcker.
Bidraget till energieffektivisering handhas av Boverket. Läs mer på Pelletsförbundets hemsida (/pelletsforbundet.se/press/nyheter/nu-ar-det-klart-smahusagare-kan-soka-konverteringsstod-for-pelletskamin-eller-pelletspanna/)

Prepping

Har du en pelletskamin kan du driva den med en kraftstation och få värme även under ett strömavbrott. Pelletsen kan du också nyttja i en pizzaugn, terassvärmare, i pelletskorg i eldstaden eller utomhus. Bra prepping helt enkelt.

Pellets sköter ventilationen i många äldre hus

Det är mycket att tänka på om du funderar på att byta uppvärmning. Inte bara kostnader och bekvämlighet utan du behöver också ta hänsyn till hur huset och inomhusmiljön kommer påverkas. Om du har ett äldre hus med självdrag är pelletspannan/kaminen husets hjärta som driver ventilationen. Slutar du elda blir rökstocken kall, tryckförhållandet och luftomsättningen i huset ändras, vilket kan leda till risk för kallras, fuktproblem och sämre inomhusluft.