Det digitala skogsbruket

SCA är en av deltagarna i forskningsprogrammet Mistra Digital Forest som undersöker vilka metoder som kan ge bättre data om skogen och vad för slags informationen som kan bidra till ett mer digitalt skogsbruk. SCA bidrar bl a med 50 000 hektar mark som försöksområde.

Digitaliseringen av skogen är ett hett område. Sedan 2019 pågår skogsnäringens gemensamma forskningsprogram Mistra Digital Forest som ska hitta digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. SCA bidrar med ett 50 000 hektar stort testområde i nordvästra Medelpad, där man bland annat har provat olika sätt att skanna skogen.

Mer data – fler möjligheter

Markburen laserskanning ger mycket data om skogen. Bild: André Wästlund/SCA
Markburen laserskanning ger mycket data om skogen. Bild: André Wästlund/SCA

Ju mer data vi har, desto fler möjligheter får vi att utveckla det digitala skogsbruket. Förhoppningen inom Mistra Digital Forest är bland annat att man automatiskt ska kunna utläsa trädslag och beräkna tillväxt. På sikt kanske vi kan automatisera stort sett hela planeringsarbetet och inte behöva göra lika många mätningar i fält som vi gör i dag, utan kan sköta det mesta från kontoret.

Med nya metoder, som ger ännu mer högupplöst data, kan det även bli möjligt att dedicera stockar till rätt slutprodukt – redan när träden står kvar i skogen. Det kan underlätta planeringen och hela logistikkedjan eftersom man vet precis vilka träd som ska avverkas och var de ska transporteras. SCA har redan utrustat skördare med en särskild GPS som visar exakt var de kör. Då kan man foga samman maskinerna data med de data som skanningsförsöken ger. Nästa steg blir att lägga till informationen vi får när stockarna passerar sågverkens röntgenutrustning där man mäter virkets egenskaper och ser vilka produkter stocken passar bäst för. 

Det kan också bli möjligt att skapa bättre stöd vid gallring.  Om vi t ex vet positionen på träden skulle vi kunna automatisera vissa åtgärder som markberedning och avverkning. Och med mer data om skogen skulle man också kunna anpassa skötseln av skogar ännu bättre så att man gör rätt åtgärd i rätt tid, vilket bl a ökar värdet på skogen, och kan ta bättre miljöhänsyn.

Viktigt för SCA

Den digitala utvecklingen är jätteviktig för SCA och för skogsbruket generellt. Vi vill ligga i framkant och vara med och bidra till forskning som tar oss in i framtiden. Med högupplöst data kan man skapa en ”digital tvilling” av den verkliga skogen, vilket gör det möjligt att analysera skogen på olika sätt, och på så vis optimera skogsbruket.

Mer om Mistra Digital Forest

Till projekthemsidan