Bli nöjd med din virkesaffär

En virkesaffär är en stor händelse för många. Därför är det viktigt att du har en affärspartner som du känner dig trygg med. Det är också viktigt att du är tydlig med vilka förväntningar och önskemål du har. Ställ massor av frågor, var tydlig med vad du vill och vilka förväntningar du har och se till helheten – det är några tips på vägen.

Virkesmått

Det vimlar av måttenheter i skogsbranschen och det kan vara lite förvirrande ibland. Det gäller också att vara uppmärksam på måtten! Det mått som används kan påverka hur mycket du får i ersättning. Om virkespriset är högt, men måttet som används ger lägre volym kan det ge en lägre total intäkt. Det kan också vara olika mått för hur virket mäts in och hur avverkningskostnaden beräknas. Vanligast är att kostnaden mäts i fast mått under bark. Be din affärspartner att visa vilka mått man använder och förklara hur det påverkar din affär. 

De vanligaste affärsmåtten

Fast mått under bark (m³fub)

Kallas för ”fub”. Ett kubikmetermått som visar stockens verkliga vedvolym efter att bark, grenar och toppen har räknats bort.

Fast mått under bark

Toppmätt under bark (m³toub eller m³to)

Toppmätt kubikmetermått där bark och grenar har räknats bort. Stockens diameter mäts tio cm in från toppen som ger en toppmätt rak cylindervolym av stammen. Om du har skog som är klen i toppen och grov nedtill så får du inte betalt för all volym om det här måttet används.

Toppmätt under bark

Vad ingår i affären

Ta reda på vad som ingår och vad som kommer att faktureras separat, så att du inte får oväntade utgifter eller saker du måste hantera själv. Ställ frågor som exempelvis:

  • Vem betalar för eventuella vägavgifter?
  • Vem hanterar och betalar för reparationer av vägen om den skadas?
  • Vem betalar för sandning och plogning av vägen?
  • Vem sköter kontakter med omgivningen? Kanske måste du använda en väg över en grannfastighet och behöver reda ut rättigheterna för det.
  • Vem tar ansvar om det blir körskador i skogen?
  • Vem sköter om avverkningsanmälan?
  • Kan din affärspartner uppfylla dina önskemål? Kanske vill du spara vissa utvalda träd eller få hem lite ved inför vintern?

Affärsformer

Läs mer

Ställ frågor om ekonomiska villkor

Se till att din affärspartner är ekonomiskt stabil och finns kvar på lång sikt. Om det blir konkurs försvinner innestående medel och de pengar du har i betalningsplanen.

Förskott

Betalningsplan

Ha pengar innestående