London

Tilbury terminal utanför London erbjuder med sin strategiskt gynnsamma placering en kvalificerad godshantering och generösa lagringsytor.

SCA Logistics AB flyttade sin terminalverksamhet i Storbritannien i början av 2022 efter en detaljerad och strategisk översikt av godsflöden och leveranskrav. SCA Logistics har tidigare erfarenhet från Tilbury, både vad gäller pappershantering och från att ha startat upp och drivit en egen terminal där under åren 1967 och 2015.

SCA Logistics har genom sitt samarbetsavtal med Port of Tilbury möjlighet att hantera mer än 250 000 ton containers och allmänt gods årligen med en lageryta på omkring 35 000 m2 både med och utan tak. Port of Tilbury, som är en del av Forth Ports, har en lång historik när det gäller gods hantering och kan erbjuda första klass hantering av pappersprodukter, allmän last och containerhantering. 

Gods kan hanteras från väg eller fartyg och förvaras i generösa lagringsutrymmen i väntan på fortsatt distribution. Port of Tilbury använder sig av modern utrustning som servas av Briggs Engineering för att säkerställa att fordonsparken ständigt utnyttjas optimalt. En slussansluten kajplats som mäter 850 meter med ett bibehållet muddringsdjup på mellan 9 och 12,2 meter säkerställer optimal förläggning för fartyg i hamnen.

Personalen i Port of Tilbury är högklassiga i sin hantering av olika slags gods och tillsammans med SCA Logistics har vi gemensamma och goda omdömen från de som tillhandahåller högkvalitativa hanterings- och lagringstjänster för import och export, samt för våra egna speditionstjänster för produkter mellan den skandinaviska och brittiska marknaden.

Modern streckkodsskanning, skräddarsydd programvara för lager administration och starka EDI-länkar säkerställer att SCA Logistics alltid kan svara på våra kunders krav på kvalitetshanteringsinformation och ge en aktuell lagerstatus.

SCA Logistics har även anläggningar i Dublin och Hull som genom sitt nätverk av transportföretag erbjuder speditionstjänster och frakttjänster till norra Sverige och den europeiska kontinenten.

Port of Tilbury och SCA Logistics är certifierade enligt ISO9001 och 14001.