Ett barn som kikar fram bakom en trädstam.

Hållbarhet för oss

Världen står inför en grön omställning – och den kan inte vänta. Vi måste sluta använda produkter som är baserade på fossilt material och fossil energi för att ta steget till en grön ekonomi, med klimatsmarta produkter som gör att kolet kan stanna under marken. Här erbjuder skogen helt unika möjligheter.

Med hjälp av koldioxid, solljus och vatten skapar träden en hållbar råvara. De ger oss allt från virke för att bygga hus till energi för att värma våra hem.

På SCA tar vi hand om våra skogar så att de växer riktigt bra. På så sätt binder de hela tiden mer koldioxid, samtidigt som vi får tillgång till alltmer klimatsmart material.  

Och när vi avverkar ett träd ser vi till att använda varje del av hela trädet på bästa möjliga sätt, från de mest värdefulla timmerstockarna till bark och sågspån. På så sätt maximerar vi nyttan - och minimerar slöseriet. Vi gör också så stor klimatnytta som möjligt.

Men skogen erbjuder inte bara värdefull råvara, utan har många fler värden än så. Den är hem för mängder av växter och djur, skapar arbetstillfällen, erbjuder fantastiska naturupplevelser och får oss att må bra. Vi ser till att de arter som finns i våra skogar kan fortsätta att leva där samtidigt som vi värnar och utvecklar skogens övriga värden.

Vi skapar mesta möjliga värde – både i skogen och av den förnybara råvara som skogen ger. Med skogens kraft bidrar vi till ett hållbart samhälle!

Hållbarhetsstrategi och mål

Läs mer om våra hållbarhetsmål

Skogsindustrins framtidsagenda

SCA är en av 220 medlemsföretag som genom Skogsindustrierna formulerat löften till år 2040 inom tre områden: Klimat, cirkularitet och biologisk mångfald. Tillsammans formar vi framtiden. Läs mer på Skogsindustriernas webbplats.