Vår berättelse

Vår unika tillgång är ett par millimeter lång, en bråkdel av en millimeter bred och ansvarsfullt skött så räcker den för evigt – träfibern.

Som Europas största privata skogsägare med mer än två miljoner hektar skog, känner vi ett stort ansvar för människor och natur. Vi planterar träd som ska växa i nästan ett sekel innan de skördas. Långsiktighet och hållbar lönsamhet är en del av vår affärsstrategi, en del av vår själ. Vi sköter våra skogar för att de ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser – och naturligtvis virke – i framtiden som idag.

Varje del av trädet tas tillvara, både från våra egna skogar och de träd vi köper från andra skogsägare. Den ena produktens restprodukt blir råvara i nästa. Från våra anläggningar går en ekonomisk pulsåder ut till våra kunder runtom i världen.

När 8 miljarder människor ska leva väl tillsammans på jorden måste förnybara resurser ersätta ändliga. Vårt innovationsarbete, och roll som skogsbolag, kan förändra framtiden på ett omvälvande och revolutionerande vis, på riktigt

Kanske är det vårt norrländska arv som sätter prägel på hur vi tar oss an att hitta morgondagens lösningar. Uthålligt, envist och metodiskt strävar vi efter detaljerna som kan göra stor skillnad. Vi har skapat ett ledande skogsindustriellt ekosystem med produkter och tjänster som gör våra kunder ännu mer uppskattade av sina kunder.

Och det är vårt – alla medarbetares – gemensamma engagemang som skapar resultaten. Tillsammans följer vi vår övertygelse om skogens värde för en hållbar framtid för alla.

När skogen växer, växer vi.