Skogsägare

Alla tjänster för dig och din skog, köp plantor och sälj ditt virke 


Skogsprodukter

Vi producerar träprodukter, massa, papper och förpackningsmaterial


Förnybar energi

Vi producerar biodrivmedel, pellets och andra biobränslen


Logistik

Vi sköter din logistik över både land och vatten

 

svenska cellulosa aktiebolaget
svenska cellulosa aktiebolaget

SCAs årsstämma 2019

VD och koncernchef Ulf Larssons tal från Årsstämman sänds live den 20 mars c:a 13:20

Länk till webbcast

Webbcast vid årsstämma 2019
SCAs årsstämma
SCAs årsstämma

Hållbart skogsbruk ger störst klimatnytta

Vårt bidrag till ett fossilfritt samhälle

Inom SCAs skogar ökar den växande skogen, faktiskt betydligt mer än om vi inte skulle bruka den. Årligen driver SCA upp ca 100 miljoner plantor som återplanteras i skogen.

Det finns andra värden som kräver hänsyn. Vart femte träd i SCAs skogar får dö en naturlig död och bli mat för insekter, hackspettar och vedsvampar, för att bevara skogens biologiska mångfald, på SCAs eget initiativ och bekostnad.

SCAs skogar gör nytta för klimatet på flera sätt. Först genom att träd växer och binder koldioxid och växande skogar binder mer koldioxid än fullvuxen skog. Sedan genom att samma träd blir produkter som kan ersätta sådana med ett större kolspår, till exempel papper i stället för plast och biobränslen i stället för fossila bränslen. Då kan olja och kol permanent stanna under jord och samhällets totala klimatbelastning minskar. 

Vår klimatnytta

Skogsvy
SCA Årsredovisning 2018
SCA Årsredovisning 2018
Namnbyte

Bionorrpellets blir SCA Pellets

Vi byter namn på vår värmepellets för att göra det tydligt var den kommer ifrån.

Bionorrpellets blir SCA pellets

Nyheter

Nyheter

Nyheter

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q1 2019

Presskonferensen, som hålls i samband med

publiceringen av SCAs rapport för det första kvartalet 2019, kan också följas via webbsändning eller telefon.
4 Pressmeddelanden

SCAs årsstämma 2019

Dagens årsstämma i SCA ägde rum på Hotell

Södra Berget i Sundsvall.
25 Börsinformation

Allt färre skador på forn-och kulturlämningar

SCAs positiva trend med allt färre skador på

forn- och kulturlämningar håller i sig. Målet är noll skador på lämningar i samband med markberedning och slutavverkning. – Vi går åt rätt håll mot vår nollvision, säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA.
4

SCA lockar många besökare på Skidskytte-VM

Skidskytte-VM är igång i Östersund. SCA är na

tionell partner för mästerskapet och redan första dagen den 7 mars blev en stor succé med fina lovord från besökarna i SCA-tältet.
5
Nyheter
Svenska cellulosa aktiebolaget
Kvällsbild_ Pure pulp for a pure world_ A036_C013_.png

Pure pulp for a pure world

Trailer

Svenska cellulosa aktiebolaget
TB_1807_i2_0313.png

Future of pulp

Svenska cellulosa aktiebolaget
introbild-filmen.jpg

Trädet och människan

01:53

Svenska cellulosa aktiebolaget
SCA_sommarjobb.jpeg

Sök sommarjobb!

Svenska cellulosa aktiebolaget
Martin Obbola.png

Martin Lundgren

Processoperatör, Obbola pappersbruk

01:30

Svenska cellulosa aktiebolaget
Sara Starrsjö.png

Sara Starrsjö

Industridoktorand, R&D Centre

01:32

Svenska cellulosa aktiebolaget
Karlolof Boman.png

Karlolof Boman

Virkesköpare, Lycksele

01:32

Skogsmiljö

Fossilfri värld

Den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen.

Fossilfri värld

En hållbar framtid

Vi är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige.

stora fakta
Skog
Skog

Vi producerar 9TWh bioenergi per år, 8 TWh använder vi själva och 1 TWh säljer vi till stora och små kunder.

stora fakta
Förnybar energi
Förnybar energi

Med innovativa lösningar har energiförbrukningen för järnvägstransporter sänkts med 25 procent per godsenhet.

stora fakta
Logistik
Logistik

Östrand – en ny fabrik i världsklass. Fabriken producerar massa med högre kvalitet och miljöprestanda och mer förnybar energi.

stora fakta
Massa
Massa

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

SCA hade cirka 100 000 aktieägare per den 31 december 2018. Aktiekapitalet ägs till cirka 55 procent av svenska ägare och 45 procent av utländska ägare. Den största andelen utländska ägare återfinns i USA, Norge och Storbritannien.

Till investor relations
Aktieutveckling
Aktieutveckling

Delårsrapport 2018 Q4

Webbsänd presskonferens

SCAs delårsrapport Q4 publicerades den 30 januari 2019.

Se presskonferensen här >>>

Här finns delårsrapporterna >>>

Delårsrapport 2018 Q4
Delårsrapport 2018 Q4