Vinterskog hög upplöstning, Winter forest, high resolution

Välkommen till SCA

Vi drivs av skogens kraft

Kärnan i vår verksamhet är den växande skogen. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Från Europas till världens största kraftlinermaskin

SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid pappersbruket i Obbola utanför Umeå. Den årliga produktionen av Kraftliner kommer att öka från de nuvarande 450 000 ton till 725 000 ton för att möta den växande efterfrågan på förnybara förpackningar.

Expansion Obbola

Expansion Obbola
Projekt
Projekt

SCAs årsstämma 2021

Datum: Torsdag den 15 april

Ort: Sundsvall

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skriftligen begära detta hos styrelsen. För att ärendet ska kunna införas i kallelsen ska begäran ha kommit SCA tillhanda senast torsdag den 25 februari 2021 till följande adress:

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
c/o SCAs chefsjurist
851 88 Sundsvall

eller via e-post till: stabjuridik@sca.com

SCAs årsstämma, dokument från tidigare år

Årsstämma
Anmälan
Anmälan
En hållbar värld
För dig som vill förändra.jpg

För dig som vill förändra

Vi är ett bolag för dig som tror på skogen som råvara och tror på dess kraft till förändring.

SCAs ingenjörspodd

Lyssna på ”SCAs ingenjörspodd”! Nu finns helt nya avsnitt från vår andra säsong, och den första säsongen att ta del av. Vår podd som vänder sig till studenter som vill bekanta sig mer med skogsindustrin, och till branschintresserade.

I varje avsnitt möter våra poddvärdar och en gäst. SCAs ingenjörspodd finns på här vår webbplats eller på välkända poddplattformar.

SCAs ingenjörspodd

Ny skog med föryngringsgaranti

Ny skog med föryngringsgaranti är en helt ny och branschunik tjänst som ger dig markberedning och plantering till fast pris i ett paket – och ett löfte om att vi gör om arbetet om plantorna inte växer som de ska. En trygghet för dig som vill komma igång med din nya skog.

Läs mer
Ny tjänst för dig som äger skog

Våra medarbetare

Här möter du några av våra medarbetare. På SCA är vi många som på olika sätt jobbar med skogens kraft för en hållbar framtid. Våra hjärtan slår lite extra för allt mellan frö och furor, samtidigt som vi utvecklas och växer med skogen. Häng med!

Möt våra medarbetare
Jobba på SCA
Jobba på SCA
Svenska cellulosa aktiebolaget
Thumnail Marija_.jpg

Sågverksoperatör

Marija Dahlstedt, SCA Wood, Bollsta sågverk

02:23

Svenska cellulosa aktiebolaget
Tumb - MGF - Hemsidan.jpg

Människorna gör framgångarna

02:27

Svenska cellulosa aktiebolaget
Hanna Norgren Bogrunden.jpeg

Strategisk inköpare

Hanna Norgren, SCA Logistics

01:37

Svenska cellulosa aktiebolaget
Jeanette-Ögren.png

Underhållsledare

Jeanette Ögren, SCA Underhåll

01:34

Svenska cellulosa aktiebolaget
Martin Obbola.jpg

Processoperatör

Martin Lundgren, Obbola pappersbruk

01:30

Svenska cellulosa aktiebolaget
Sara Starrsjö.png

Industridoktorand

Sara Starrsjö, R&D Centre

01:32

Svenska cellulosa aktiebolaget
Karlolof Boman.png

Virkesköpare

Karlolof Boman, Lycksele

01:32

Svenska cellulosa aktiebolaget
Kvällsbild_ Pure pulp for a pure world_ A036_C013_.png

Pure pulp for a pure world

Trailer

Svenska cellulosa aktiebolaget
TB_1807_i2_0313.png

Future of pulp

Svenska cellulosa aktiebolaget
introbild-filmen.jpg

Trädet och människan

01:53

Hållbart skogsbruk ger störst klimatnytta

Inom SCAs skogar ökar den växande skogen, faktiskt betydligt mer än om vi inte skulle bruka den. Årligen driver SCA upp ca 100 miljoner plantor som återplanteras i skogen.

Det finns andra värden som kräver hänsyn. Vart femte träd i SCAs skogar får dö en naturlig död och bli mat för insekter, hackspettar och vedsvampar, för att bevara skogens biologiska mångfald, på SCAs eget initiativ och bekostnad.

SCAs skogar gör nytta för klimatet på flera sätt. Först genom att träd växer och binder koldioxid och växande skogar binder mer koldioxid än fullvuxen skog. Sedan genom att samma träd blir produkter som kan ersätta sådana med ett större kolspår, till exempel papper i stället för plast och biobränslen i stället för fossila bränslen. Då kan olja och kol permanent stanna under jord och samhällets totala klimatbelastning minskar. 

Vår klimatnytta

Fossilfri värld

Den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen. Nu har vi satt ett nytt mål och ska öka SCAs klimatnytta från 10 till 15 miljoner ton per år till 2030 (med basår 2019). Det långsiktiga målet är en fossilfri värdekedja. Till 2030 har vi satt målet att halvera de fossila utsläppen i värdekedjan.

Fossilfri värld

En hållbar framtid

Nyheter

Nyheter

Nyheter

SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton

SCA höjer priset på brun och vit kraftliner

med € 50 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 april 2021
1 Pressmeddelanden

SCAs naturvårdsbränningar gör stor nytta – se filmen

I SCAs nya film ”Naturvårdsbränning –

skogsskötsel som gynnar många arter” berättar vi om de naturvårdsbränningar som utförs i våra skogar. Du får veta mer om vilken nytta bränningarna gör för de arter som är beroende av att skogen brinner.
7

SCA deltar i stor satsning på autonom skogsföryngring

Nu satsar skogsbranschen och forskningsu

tövare tillsammans med Vinnova 20 miljoner kronor på utvecklingen av autonom skogsföryngring. Projektet Autoplant ska förbättra skogsföryngringen när det gäller precision, miljöpåverkan och arbetsmiljö.
2

SCA stänger pappersmaskin

Natten till den 4 februari stängde SCA perma

nent pappersmaskinen LWC1 på Ortvikens pappersbruk.
20 Pressmeddelanden
Nyheter

Vi är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige.

stora fakta
Skog
Skog

Vi producerar 9TWh bioenergi per år, 8 TWh använder vi själva och 1 TWh säljer vi till stora och små kunder.

stora fakta
Förnybar energi
Förnybar energi

Med innovativa lösningar har energiförbrukningen för järnvägstransporter sänkts med 25 procent per godsenhet.

stora fakta
Logistik
Logistik

Östrand – en ny fabrik i världsklass. Fabriken producerar massa med högre kvalitet och miljöprestanda och mer förnybar energi.

stora fakta
Massa
Massa

SCA Pure, unik massakvalitet

SCA Pure

SCA Pure, blekt barrsulfatmassa med unika egenskaper
NBSK massa
NBSK massa

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

SCA hade cirka 100 000 aktieägare per den 31 december 2018. Aktiekapitalet ägs till cirka 55 procent av svenska ägare och 45 procent av utländska ägare. Den största andelen utländska ägare återfinns i USA, Norge och Storbritannien.

Till investor relations
Aktieutveckling
Aktieutveckling

Kvartalsrapport 2020 Q4

Webbsänd presskonferens – SCAs kvartalsrapport Q4 startar kl. 10:00 den 29 januari 2021. Du kan även lyssna på presskonferensen i efterhand.

Bokslutsrapport Q4

Presentation Q4

Webbsänd presskonferens Q4

Här finns delårsrapporterna

Kvartalsrapport 2020 Q4
Kvartalsrapport 2020 Q4
SCA Årsredovisning 2019
SCA Årsredovisning 2019