Skogsägare

Alla tjänster för dig och din skog, köp plantor och sälj ditt virke 


Skogsprodukter

Vi producerar träprodukter, massa, papper och förpackningsmaterial


Förnybar energi

Vi producerar biodrivmedel, pellets och andra biobränslen


Logistik

Vi sköter din logistik över både land och vatten

 

svenska cellulosa aktiebolaget
svenska cellulosa aktiebolaget
Sommarjobb 2020

Sök sommarjobb på SCA!

I år söker vi ca 300 personer till våra enheter. Flera av dem går att söka till redan nu.

I februari kallar vi ett antal sökande till våra rekryteringsevent i Sundsvall, Umeå och Piteå.

Läs mer och sök sommarjobb!

SCAs ingenjörspodd-beskuren

SCAs ingenjörspodd

Vår nya podd som vänder sig till studenter och till branschintresserade. Nu finns avsnitt 2 ute som handlar om att flytta för jobbet. Våra poddvärdar Sara, Joel och Linus träffar Wilhelm Nordmark som är en av SCAs yngre medarbetare.

SCAs ingenjörspodd

Hitta pärlorna i våra skogar

Se hela SCAs markinnehav i Sverige inklusive våra frivilligt avsatta skogar.

Se kartan här

Kalla Champs

Är ditt lag skogens mästare? Anmäl ert lag till Kalla Champs, en tävling för idrottslag i åldern 10 – 13 år.

Fyra lag kommer att göra upp om titeln Kalla Champs på ett fullspäckat läger i Sundsvall under våren 2020. Allt under ledning av Charlotte Kalla. På plats kommer lagen ställas mot skogens utmaningar och tävla om ett förstapris på 30 000 kr till lagkassan.

Läs mer på Kallachamps.se

Natur_sca pure startsdia

Ren massa för en renare värld

SCA Pure

SCA Pure, vår nya NBSK massa med unika egenskaper
NBSK massa
NBSK massa

SCA investerar i kraftlinerbruket Obbola

Den webbsända presskonferensen på engelska om SCAs utbyggnad av kraftlinerbruket i Obbola kan ses i efterhand.

Till webcasten

Frågor och svar om utbyggnaden av Obbola kraftlinerbruk

Presentation, utbyggnaden av Obbola kraftlinerbruk (English)

Läs mer om Obbola kraftlinerbruk

Hållbart skogsbruk ger störst klimatnytta

JackPot plantor Bogrundets plantskola, NorrPlant.

Inom SCAs skogar ökar den växande skogen, faktiskt betydligt mer än om vi inte skulle bruka den. Årligen driver SCA upp ca 100 miljoner plantor som återplanteras i skogen.

Det finns andra värden som kräver hänsyn. Vart femte träd i SCAs skogar får dö en naturlig död och bli mat för insekter, hackspettar och vedsvampar, för att bevara skogens biologiska mångfald, på SCAs eget initiativ och bekostnad.

SCAs skogar gör nytta för klimatet på flera sätt. Först genom att träd växer och binder koldioxid och växande skogar binder mer koldioxid än fullvuxen skog. Sedan genom att samma träd blir produkter som kan ersätta sådana med ett större kolspår, till exempel papper i stället för plast och biobränslen i stället för fossila bränslen. Då kan olja och kol permanent stanna under jord och samhällets totala klimatbelastning minskar. 

Vår klimatnytta

Vi ska bli mer öppna om naturhänsynen i vårt skogsbruk

Greenpeace har vid flera tillfällen kritiserat SCA för att inte ta tillräcklig hänsyn till naturvärden och andra intressen i sitt skogsbruk. Vid SCAs årsstämma den 20 mars lämnade Greenpeace kampanjledare Lina Burnelius över ett brev till SCA med krav på ökad öppenhet.

SCA kommer att på www.sca.com publicera detaljerad kartinformation om företagets omfattande frivilliga avsättningar av skog för biologisk mångfald och göra det lättare för dem som vill se vilka naturvärden som företaget på detta sätt skyddar.

Vi publicerar här Greenpeace brev till SCA, överlämnat vid årsstämman i Sundsvall, och det svar som SCA skickat till Greenpeace.

Brev från Greenpeace

Svar från SCA till Greenpeace Nordic

SCA svarar Greenpeace:

Nyheter

Nyheter

Nyheter

Jämlik jakt på SCAs marker

Det är en självklarhet att alla jagar på

samma villkor på SCAs marker. Nu gör SCA ett tydligt ställningstagande som en följd av #Patron.ur på Instagram. Där delar kvinnor som jagar med sig av sina upplevelser av kränkande behandlingar i olika jaktsammanhang i Sverige.
2

SCAs miljöprestanda utvärderat i WWFs Environmental Paper Company Index (EPCI) 2019

SCA har deltagit i alla upplagor av WWF EPCI

sedan 2013. SCA visar förbättringar avseende ansvarsfull fiberförsörjning för de flesta av sina produktkategorier.
3

SCA deltar i utvecklingen av fossilfria transporter

Skogsindustrins lastbilstransporter ska bli

fossilfria. Nu kraftsamlar SCA tillsammans med flera tunga aktörer i ett gemensamt projekt.
4

SCA tog hem pris för bästa hållbarhet på KTHs arbetsmarknadsdagar

I veckan på KTHs årliga arbetsmarknadsdagar

vann SCA ”THS Armada Green Award 2019”. Ett hållbarhetspris som delas inom mässans avdelning ”Green Room”, till det företag som anses mest hållbart.
4
Nyheter
Svenska cellulosa aktiebolaget
Jeanette-Ögren.png

Jeanette Ögren

01:34

Svenska cellulosa aktiebolaget
Martin Obbola.png

Martin Lundgren

Processoperatör, Obbola pappersbruk

01:30

Svenska cellulosa aktiebolaget
Sara Starrsjö.png

Sara Starrsjö

Industridoktorand, R&D Centre

01:32

Svenska cellulosa aktiebolaget
Karlolof Boman.png

Karlolof Boman

Virkesköpare, Lycksele

01:32

Svenska cellulosa aktiebolaget
Kvällsbild_ Pure pulp for a pure world_ A036_C013_.png

Pure pulp for a pure world

Trailer

Svenska cellulosa aktiebolaget
TB_1807_i2_0313.png

Future of pulp

Svenska cellulosa aktiebolaget
introbild-filmen.jpg

Trädet och människan

01:53

Skogsmiljö

Fossilfri värld

Den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen.

Fossilfri värld

En hållbar framtid

Vi är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige.

stora fakta
Skog
Skog

Vi producerar 9TWh bioenergi per år, 8 TWh använder vi själva och 1 TWh säljer vi till stora och små kunder.

stora fakta
Förnybar energi
Förnybar energi

Med innovativa lösningar har energiförbrukningen för järnvägstransporter sänkts med 25 procent per godsenhet.

stora fakta
Logistik
Logistik

Östrand – en ny fabrik i världsklass. Fabriken producerar massa med högre kvalitet och miljöprestanda och mer förnybar energi.

stora fakta
Massa
Massa

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

SCA hade cirka 100 000 aktieägare per den 31 december 2018. Aktiekapitalet ägs till cirka 55 procent av svenska ägare och 45 procent av utländska ägare. Den största andelen utländska ägare återfinns i USA, Norge och Storbritannien.

Till investor relations
Aktieutveckling
Aktieutveckling
Skogsvy
SCA Årsredovisning 2018
SCA Årsredovisning 2018