Skogsägare

Alla tjänster för dig och din skog, köp plantor och sälj ditt virke 


Skogsprodukter

Vi producerar träprodukter, massa, papper och förpackningsmaterial


Förnybar energi

Vi producerar biodrivmedel, pellets och andra biobränslen


Logistik

Vi sköter din logistik över både land och vatten

 

svenska cellulosa aktiebolaget
svenska cellulosa aktiebolaget
Årsstämma
Anmälan
Anmälan
Skogsvy
SCA Årsredovisning 2019
SCA Årsredovisning 2019
Fädbod i vinterskog

En bulkig och ljus nyhet

Nu lanserar vi ett nytt högbulkigt papper med en unik bestruken yta, upptäck vår nyhet GraphoVolume.

GraphoVolume

GraphoVolume
paper news
paper news

Vi löööv skogen!

Möt några av våra medarbetare och läs vad de tycker är bäst med skogen. 

Våra lööövstories
VILL DU VÄXA MED OSS?
VILL DU VÄXA MED OSS?
SCAs ingenjörspodd-beskuren

SCAs ingenjörspodd

Vår nya podd som vänder sig till studenter och till branschintresserade. Nu finns avsnitt 4 ute med temat "Vägen till ett riktigt bra ledarskap". Våra poddvärdar Sara, Joel och Linus träffar SCAs Ingela Ekebro som bland annat blivit utsedd till årets projektledare. .

SCAs ingenjörspodd

Natur_sca pure startsdia

SCA Pure, unik massakvalitet

SCA Pure

SCA Pure, blekt barrsulfatmassa med unika egenskaper
NBSK massa
NBSK massa

Hållbart skogsbruk ger störst klimatnytta

JackPot plantor Bogrundets plantskola, NorrPlant.

Inom SCAs skogar ökar den växande skogen, faktiskt betydligt mer än om vi inte skulle bruka den. Årligen driver SCA upp ca 100 miljoner plantor som återplanteras i skogen.

Det finns andra värden som kräver hänsyn. Vart femte träd i SCAs skogar får dö en naturlig död och bli mat för insekter, hackspettar och vedsvampar, för att bevara skogens biologiska mångfald, på SCAs eget initiativ och bekostnad.

SCAs skogar gör nytta för klimatet på flera sätt. Först genom att träd växer och binder koldioxid och växande skogar binder mer koldioxid än fullvuxen skog. Sedan genom att samma träd blir produkter som kan ersätta sådana med ett större kolspår, till exempel papper i stället för plast och biobränslen i stället för fossila bränslen. Då kan olja och kol permanent stanna under jord och samhällets totala klimatbelastning minskar. 

Vår klimatnytta

Nyheter

Nyheter

Nyheter

Ortvikens pappersbruk inleder förhandling om korttidspermittering

Coronapandemin har skapat en stor osäkerhet

på tryckpappersmarknaden. Resultatet kan bli att Ortvikens pappersbruk behöver göra temporära stopp och har därmed inlett förhandlingar om möjlig korttidspermittering av personal.
0 Pressmeddelanden

Första plantleveransen till SCA-mark i Lettland

Nu har SCAs plantverksamhet levererat 100 000

granplantor till SCA-marker i Lettland. Plantorna är frysta och levereras packade i wellpapplådor. – Det är första året med frysta plantleveranser i lådor, säger Peter Engblom på NorrPlant.
2

Färre olyckor och driftstopp med hjälp av AI

SCA samarbetar med Mittuniversitetet och fyra

andra lärosäten när Sveriges största företagsforskarskola inom området smart industri startar till hösten. Jenny Friberg, på SCA Underhåll tog initiativet.
0

SCAs årsstämma 2020

SCAs årsstämma 2020 ägde rum på hotell Södra

Berget i Sundsvall. 24 aktieägare deltog i stämman. Många aktieägare valde att i stället medverka via fullmakt. Vid stämman hade en rad försiktighetsåtgärder vidtagits för att undvika eventuell smittspridning.
16 Börsinformation
Nyheter
Svenska cellulosa aktiebolaget
Jeanette-Ögren.png

Jeanette Ögren

Underhållsledare, SCA Underhåll

01:34

Svenska cellulosa aktiebolaget
Martin Obbola.png

Martin Lundgren

Processoperatör, Obbola pappersbruk

01:30

Svenska cellulosa aktiebolaget
Sara Starrsjö.png

Sara Starrsjö

Industridoktorand, R&D Centre

01:32

Svenska cellulosa aktiebolaget
Karlolof Boman.png

Karlolof Boman

Virkesköpare, Lycksele

01:32

Svenska cellulosa aktiebolaget
Kvällsbild_ Pure pulp for a pure world_ A036_C013_.png

Pure pulp for a pure world

Trailer

Svenska cellulosa aktiebolaget
TB_1807_i2_0313.png

Future of pulp

Svenska cellulosa aktiebolaget
introbild-filmen.jpg

Trädet och människan

01:53

Skogsmiljö

Fossilfri värld

Den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen.

Fossilfri värld

En hållbar framtid

Vi är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige.

stora fakta
Skog
Skog

Vi producerar 9TWh bioenergi per år, 8 TWh använder vi själva och 1 TWh säljer vi till stora och små kunder.

stora fakta
Förnybar energi
Förnybar energi

Med innovativa lösningar har energiförbrukningen för järnvägstransporter sänkts med 25 procent per godsenhet.

stora fakta
Logistik
Logistik

Östrand – en ny fabrik i världsklass. Fabriken producerar massa med högre kvalitet och miljöprestanda och mer förnybar energi.

stora fakta
Massa
Massa

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

SCA hade cirka 100 000 aktieägare per den 31 december 2018. Aktiekapitalet ägs till cirka 55 procent av svenska ägare och 45 procent av utländska ägare. Den största andelen utländska ägare återfinns i USA, Norge och Storbritannien.

Till investor relations
Aktieutveckling
Aktieutveckling