Skogsmiljöer

Välkommen till SCA

Vi drivs av skogens kraft

Kärnan i vår verksamhet är den växande skogen. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Sök sommarjobb på SCA!

I sommar har du chans att kickstarta din karriär. Som en av våra sommarjobbare blir du del av vår breda verksamhet och får möjlighet att lära dig allt från skogsvård, produktion och underhåll till administration. Är du nyfiken på att sätta fart på karriären med skogens kraft?

Varmt välkommen med din ansökan! Läs mer på vår sida om sommarjobb 

Sommarjobb 2023
Sommarjobb 2023

Uppstart av CTMP-anläggningen på Ortvikens industriplats inleds

SCAs nya massafabrik är nu redo för start som inleds under vecka 46. Uppstarten innebär ökad trafik, en annan ljudbild och återigen vattenånga över delar av fabriken. Vid frågor vänligen kontakta vår miljöingenjör charlotta.lindberg@sca.com.

Expansion av CTMP
Expansion av CTMP

Nyheter

Nyheter

Nyheter

Installerat elfilter minskar störande rök

Ett vått elfilter har installerats vid SCAs

pelletsanläggning Bionorr. De tekniska mätningar som gjorts visar att filtret har den önskade effekten. Partiklarna från torkningsprocessen av sågpån tas nu om hand på ett effektivare sätt och därmed minimeras tillfällena när störande blåaktig rök kan uppstå.
0

Kalhyggen blir kolsänkor redan inom tio år efter avverkning

Skogen som kolsänka - resultat från ny studie

.
0

Industrier i samarbete för en mer hållbar framtid

Det gröna kemibolaget Sekab och SCA har

tillsammans med RISE och RISE Processum i projektet Lignosize arbetat med idén att ersätta dagens fossilbaserade hydrofoberingsmedel i produktionen av papper. Genom att förädla den förnybara råvaran lignin kommer användningen av fossila kemikalier vid pappersproduktion att minska.
5

Fullt möjligt med autonom markberedning och plantering

Det är möjligt att skapa en självstyrande

maskin för markberedning och plantering. Det visar samverkansprojektet Autoplant. Efter testkörningar med den nya tekniken på SCA-mark i höstas redovisar nu projektet sina resultat.
0
Nyheter
Startbild - animering

Hela trädet används

Hela trädet används

SCA arbetar aktivt för att ta tillvara hela trädet och alla delar av restströmmar. Den värdefullaste delen av trädet förädlas i sågverken till trävaror. En del av dessa blir fönsterkomponenter, målad panel eller hyllor. Drygt hälften av stocken blir trävaror. Resten blir flis för massaproduktion eller spån som förädlas till pellets. Barken används för energiproduktion. Se den animerade filmen!

SCAs världsunika eltimmerbil från Scania i drift

Nu är SCAs och Scanias världsunika eltimmerbil i drift. Bilen ska köras mellan SCAs virkesterminal i Gimonäs och Obbola pappersbruk utanför Umeå.
​​​​​​​– Vi är väldigt glada över att tillsammans med Scania kunna bryta ny mark för att göra de allra tyngsta transporterna fossilfria, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA.

Läs mer och se filmer med bilen
SCA förstärker den hållbara värdekedjan

Forest Business Accelerator 2022

I år deltar fem start up-företag med gröna innovationer och skoglig koppling. Vi välkomnar årets deltagare och deras företag till ett spännande program: Reselo AB, Flasheye AB, Biosorbe AB, Helios Innovations AB och MicroDri AB.

Läs mer om Forest Business Accelerator

Fossilfri värld

Den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen. Nu har vi satt ett nytt mål och ska öka SCAs klimatnytta från 10 till 15 miljoner ton per år till 2030 (med basår 2019). Det långsiktiga målet är en fossilfri värdekedja. Till 2030 har vi satt målet att halvera de fossila utsläppen i värdekedjan.

Fossilfri värld

En hållbar framtid

Jobba på SCA

På SCA är vi många som på olika sätt jobbar med skogens kraft för en hållbar framtid. Våra hjärtan slår lite extra för allt mellan frö och furor, samtidigt som vi utvecklas och växer med skogen. Häng med!

Möt våra medarbetare Lediga tjänster Exjobb

Jobba på SCA
Jobba på SCA

Pågående projekt som stärker SCAs värdekedja

Med det övergripande målet att skapa högsta möjliga värde av skogen utvecklar SCA långsiktigt och systematiskt sin värdekedja. Investeringar i vår industri ska dels vara lönsamma på egna meriter, dels addera värde till hela kedjan.

Världens största maskin för förpackningspapper
En ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner byggs vid Obbola pappersbruk utanför Umeå. Produktionen ökar från 450 000 ton till 725 000 ton per år, för att möta den växande efterfrågan på förnybara förpackningar.

Justerverk i världsklass
Hösten 2022 står Bollsta sågverks nya justerverk färdigt, som sorterar virket efter kvalitet och längd. Målet är att bli världens säkraste och mest produktiva justerverk. Investeringen innebär en produktionsökning till 700 000 m3 per år.

Ny massafabrik i Sundsvall
CTMP-marknaden växer globalt och med vår gedigna erfarenhet och kompetens av mekanisk massa bygger vi nu en av världens största anläggningar för CTMP-massa. Produktionen ökar från dagens 90 000 ton till 300 000 ton per år.

Ny containerhamn i Sundsvall
SCA investerar i Tunadalshamnen i Sundsvall. Containerhamnen kräver även nya ytor för godshantering. I slutet av 2023 kan erbjudandet av effektiva och konkurrenskraftiga transporter öka av förväntat utökade volymer av gods i vår region.

Östrands massafabrik. Östrand pulpmill. Foto taget 2019.

Investering för stärkt konkurrenskraft och miljö
Ny starkgaspanna kommer att leda till kostnadsbesparingar men även öka fabrikens produktionskapacitet. Närmiljön förbättras genom risken för luktstörningar kommer att minska.

Projekt vindkraft
Vi möjliggör att det kan projekteras på flera områden på SCA mark och tillsammans med partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas. Målet år 2025 är en kapacitet på 11 TWh.

Klimatneutralt drivmedel från skogen
Med ett effektivt skogsbruk och industriell utveckling skapar vi framtidens förnybara drivmedel. Drivmedel och kemikalier som framställs av olja, kan produceras av restprodukter från skogen.

SCA BioNorr, SCA Energy.

Bättre närmiljö i Härnösand
Med ny teknik i form av ett vått elfilter ska blå rök som uppstår i torkningsprocessen vid pelletstillverkningen minimeras och störningar för närboende reduceras. Filtret tas i drift i juni 2022.

Följ SCAs medarbetare på Instagram!

På vårt gemensamma SCA-konto #wearesca kan du följa 20 medarbetare i olika roller.

Ta chansen att få inblick i deras vardag på massa- och pappersindustrierna, på sågverken, i skogen, i hamnarna, på kontoren, när de jobbar med energiutveckling och i många andra situationer.

Instagramkontot #wearesca

INSTAGRAM
INSTAGRAM

SCAs ingenjörspodd

Lyssna på ”SCAs ingenjörspodd”. I höst startar den fjärde säsongen och du kan även ta del av avsnitt från säsong 1-3. Vår podd vänder sig till studenter, blivande medarbetare och branschintresserade. I avsnitten möter du medarbetare som poddvärdar när de träffar gäster från våra verksamheter eller externa gäster. SCAs ingenjörspodd finns här på webbplatsen eller i välkända poddplattformar.

Läs mer här

Hållbart skogsbruk ger störst klimatnytta

Inom SCAs skogar ökar den växande skogen, faktiskt betydligt mer än om vi inte skulle bruka den. Årligen driver SCA upp ca 100 miljoner plantor som återplanteras i skogen. Vart femte träd får dö en naturlig död och bli mat för insekter, hackspettar och vedsvampar, för att bevara skogens biologiska mångfald, på SCAs eget initiativ och bekostnad.

Växande skogar binder mer koldioxid än fullvuxen skog. Träden blir produkter som kan ersätta exempelvis olja, betong och plast. Då kan olja och kol permanent stanna under jord och samhällets totala klimatbelastning minskar.

Vår klimatnytta

Ny skog med föryngringsgaranti

Ny skog med föryngringsgaranti är en helt ny och branschunik tjänst som ger dig markberedning och plantering till fast pris i ett paket – och ett löfte om att vi gör om arbetet om plantorna inte växer som de ska. En trygghet för dig som vill komma igång med din nya skog.

Läs mer
Ny tjänst för dig som äger skog

Ren massa för en renare värld

SCA Pure

NBSK massa
NBSK massa

SCA verkar för en digitaliserad framtid

Inom SCA arbetar vi med olika digitaliseringsprojekt för att stå rustade för framtiden. I våra väl investerade anläggningar satsar vi på automatiserade processer och state-of-the-art utrustning. Här visas några goda exempel från flera områden i företaget.

Världspremiär för fjärrstyrd 5G-uppkopplad virkeslastare
Världspremiären av en fjärrstyrd, 5G-uppkopplad virkeslastare är ett viktigt steg mot fjärrstyrda fordon och säkrare timmerhantering. I veckan har forskningsprojektet Remote Timber, genomfört de första skarpa testerna vid SCAs virkesterminal.

AI utvecklar fabriker
I en fabrik mäts många parametrar med sensorer, allt från övervakning av maskiner till processparametrar. Utifrån dessa stora datamängder kan vi utveckla AI-baserade metoder för att kunna förutspå haverier. Målsättningen är att eliminera oplanerade stopp och olyckor.

Skogsvinge devices

Skogsvinge - Logga in i din skog
I Skogsvinge hittar du allt du behöver för att sköta din skogsfastighet och dina skogsaffärer. Idag och för generationer framåt. I Skogsvinge får du tillgång till skogsbruksplanen och kan jobba med din skog var och när du vill. Följ din skog på din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Tounge and groove roofing panel, outdoor cladding, sauna

Hitta rätt färg till ditt hus
SCAs fabriksmålade mellanstrukna ytterpanel i en kulör som du helt väljer själv. Använd färgväljaren för att hitta den bästa kulören för just ditt hus eller inspireras av vår färgleverantör Jotun.

Lyckat innovationsprogram
Ett tiotal företag erbjuds under åtta månader hjälp av SCA, IBM, Processum och BizMaker för att utveckla och kommersialisera sin produkt eller tjänst på större marknader.

SHAPE framtidssäkrar vår verksamhet
SHAPE är ett koncernövergripande projekt som innebär både förändrade arbetssätt och ett nytt gemensamt IT-system.

I urval
I urval

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

SCA hade cirka 100 000 aktieägare per den 31 december 2018. Aktiekapitalet ägs till cirka 55 procent av svenska ägare och 45 procent av utländska ägare. Den största andelen utländska ägare återfinns i USA, Norge och Storbritannien.

Till investor relations
Aktieutveckling
SCA A: SEK 142,40 (+0,85%)
SCA B: SEK 141,85 (+0,89%)

SCAs kapitalmarknadsdag 2022

Följ SCAs virtuella kapitalmarknadsdag som vänder sig till investerare, analytiker och media. SCAs ledning presenterar bolagets strategiska inriktning, våra pågående investeringsprojekt och svarar på frågor.

Webcast den 25 november, kl 13.00. Det går även bra att se webcasten i efterhand.

Presentation

Årsredovisningar

SCAs årsredovisning 2021

Årsredovisningen publiceras även i enlighet med rapporteringskraven i European Single Electronic Format (ESEF). I enlighet med kraven i ESEF har bokslutsrapporten försetts med XBRL-taggar. ESEF-filerna kan laddas ned på sidan Års- och hållbarhetsredovisningar

Du kan även beställa en tryckt årsredovisning, den kan skickas från och med den 25 mars

SCAs årsredovisningar
SCAs årsredovisningar