Skogsägare

Alla tjänster för dig och din skog, köp plantor och sälj ditt virke 


Skogsprodukter

Vi producerar träprodukter, massa, papper och förpackningsmaterial


Förnybar energi

Vi producerar biodrivmedel, pellets och andra biobränslen


Logistik

Vi sköter din logistik över både land och vatten

 

svenska cellulosa aktiebolaget
svenska cellulosa aktiebolaget

Från Europas till världens största kraftlinermaskin

SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid pappersbruket i Obbola utanför Umeå. Den årliga produktionen av Kraftliner kommer att öka från de nuvarande 450 000 ton till 725 000 ton för att möta den växande efterfrågan på förnybara förpackningar.

Expansion Obbola

Expansion Obbola
Projekt
Projekt

SCA Pure, unik massakvalitet

SCA Pure

SCA Pure, blekt barrsulfatmassa med unika egenskaper
NBSK massa
NBSK massa

Ny skog med föryngringsgaranti

Ny skog med föryngringsgaranti är en helt ny och branschunik tjänst som ger dig markberedning och plantering till fast pris i ett paket – och ett löfte om att vi gör om arbetet om plantorna inte växer som de ska. En trygghet för dig som vill komma igång med din nya skog.

Läs mer
Ny tjänst för dig som äger skog

SCAs årsstämma 2021

Datum: Torsdag den 15 april

Ort: Sundsvall

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skriftligen begära detta hos styrelsen. För att ärendet ska kunna införas i kallelsen ska begäran ha kommit SCA tillhanda senast torsdag den 25 februari 2021 till följande adress:

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
c/o SCAs chefsjurist
851 88 Sundsvall

eller via e-post till: stabjuridik@sca.com

Årsstämma
Anmälan
Anmälan

Våra medarbetare

Här möter du några av våra medarbetare. På SCA är vi många som på olika sätt jobbar med skogens kraft för en hållbar framtid. Våra hjärtan slår lite extra för allt mellan frö och furor, samtidigt som vi utvecklas och växer med skogen. Häng med!

Möt våra medarbetare
Jobba på SCA
Jobba på SCA

Forest Business Accelerator 2020

I år finns ny teknik och nya spännande användningsområden för skogsindustrins restströmmar. Totalt har fem företag antagits 2020. På vår sida ”Innovation och forskning” kan du läsa mer om Forest Business Accelerator och de deltagande företagen.

Innovation och forskning

Hållbart skogsbruk ger störst klimatnytta

Inom SCAs skogar ökar den växande skogen, faktiskt betydligt mer än om vi inte skulle bruka den. Årligen driver SCA upp ca 100 miljoner plantor som återplanteras i skogen.

Det finns andra värden som kräver hänsyn. Vart femte träd i SCAs skogar får dö en naturlig död och bli mat för insekter, hackspettar och vedsvampar, för att bevara skogens biologiska mångfald, på SCAs eget initiativ och bekostnad.

SCAs skogar gör nytta för klimatet på flera sätt. Först genom att träd växer och binder koldioxid och växande skogar binder mer koldioxid än fullvuxen skog. Sedan genom att samma träd blir produkter som kan ersätta sådana med ett större kolspår, till exempel papper i stället för plast och biobränslen i stället för fossila bränslen. Då kan olja och kol permanent stanna under jord och samhällets totala klimatbelastning minskar. 

Vår klimatnytta

Nyheter

Nyheter

Nyheter

Bottenplattan till n​ya justerverket i Bollsta tar form

Just nu pågår gjutningen av en del av botte

nplattan till det som ska bli det nya justerverket i SCAs sågverk i Bollsta. Byggnaden blir cirka 200 meter lång och här kommer världsledande teknik göra det möjligt att producera träprodukter i världsklass.
3

SCA stöttar ugglor med BirdLife Medelpad

SCA och BirdLife Medelpad har satt upp holkar

och plattformar för slagugglor och lappugglor. Målet är att hjälpa ugglorna med boplatser på SCA-mark och bidra till fler häckningar.
4

Givande dialog om Sörgraninge mångfaldspark

I slutet av oktober var det åter dags för

referensgruppmötet för SCAs mångfaldspark Sörgraninge i Ångermanland. Blädning, nya rödlistade arter och framtida besökare var några av saker som diskuterades under dagen.
5

Ny organisation för SCA Skog

SCAs affärsområde Skog har genomfört en

omorganisation. Bland annat har de fem skogsförvaltningarna ersatts med funktioner. – Vi fortsätter att finnas nära skogen och våra kunder, men skapar funktioner och tydligare processer som bygger på bästa arbetssätt, för att kunna fortsätta att effektivisera vår verksamhet, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog.
2
Nyheter
Svenska cellulosa aktiebolaget
Thumnail Marija_.jpg

Sågverksoperatör

Marija Dahlstedt, SCA Wood, Bollsta sågverk

02:23

Svenska cellulosa aktiebolaget
Tumb - MGF - Hemsidan.jpg

Människorna gör framgångarna

02:27

Svenska cellulosa aktiebolaget
Hanna Norgren Bogrunden.jpeg

Strategisk inköpare

Hanna Norgren, SCA Logistics

01:37

Svenska cellulosa aktiebolaget
Jeanette-Ögren.png

Underhållsledare

Jeanette Ögren, SCA Underhåll

01:34

Svenska cellulosa aktiebolaget
Martin Obbola.png

Processoperatör

Martin Lundgren, Obbola pappersbruk

01:30

Svenska cellulosa aktiebolaget
Sara Starrsjö.png

Industridoktorand

Sara Starrsjö, R&D Centre

01:32

Svenska cellulosa aktiebolaget
Karlolof Boman.png

Virkesköpare

Karlolof Boman, Lycksele

01:32

Svenska cellulosa aktiebolaget
Kvällsbild_ Pure pulp for a pure world_ A036_C013_.png

Pure pulp for a pure world

Trailer

Svenska cellulosa aktiebolaget
TB_1807_i2_0313.png

Future of pulp

Svenska cellulosa aktiebolaget
introbild-filmen.jpg

Trädet och människan

01:53

Fossilfri värld

Den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen. Nu har vi satt ett nytt mål och ska öka SCAs klimatnytta från 10 till 15 miljoner ton per år till 2030 (med basår 2019). Det långsiktiga målet är en fossilfri värdekedja. Till 2030 har vi satt målet att halvera de fossila utsläppen i värdekedjan.

Fossilfri värld

En hållbar framtid

Vi är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige.

stora fakta
Skog
Skog

Vi producerar 9TWh bioenergi per år, 8 TWh använder vi själva och 1 TWh säljer vi till stora och små kunder.

stora fakta
Förnybar energi
Förnybar energi

Med innovativa lösningar har energiförbrukningen för järnvägstransporter sänkts med 25 procent per godsenhet.

stora fakta
Logistik
Logistik

Östrand – en ny fabrik i världsklass. Fabriken producerar massa med högre kvalitet och miljöprestanda och mer förnybar energi.

stora fakta
Massa
Massa

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

SCA hade cirka 100 000 aktieägare per den 31 december 2018. Aktiekapitalet ägs till cirka 55 procent av svenska ägare och 45 procent av utländska ägare. Den största andelen utländska ägare återfinns i USA, Norge och Storbritannien.

Till investor relations
Aktieutveckling
Aktieutveckling

Kvartalsrapport 2020 Q3

Webbsänd presskonferens – SCAs kvartalsrapport Q3 startar kl. 10:00 den 30 oktober 2020. Du kan även lyssna på presskonferensen i efterhand.

Delårsrapport Q3

Presentation Q3

Webbsänd presskonferens Q3

Här finns delårsrapporterna

Kvartalsrapport 2020 Q3
Kvartalsrapport 2020 Q3
SCA Årsredovisning 2019
SCA Årsredovisning 2019