Skogsägare

Alla tjänster för dig och din skog, köp plantor och sälj ditt virke 


Skogsprodukter

Vi producerar träprodukter, massa, papper och förpackningsmaterial


Förnybar energi

Vi producerar biodrivmedel, pellets och andra biobränslen


Logistik

Vi sköter din logistik över både land och vatten

 

svenska cellulosa aktiebolaget
svenska cellulosa aktiebolaget

SCA investerar i kraftlinerbruket Obbola

Webbsänd presskonferens om SCAs utbyggnad av kraftlinerbruket i Obbola utanför Umeå. Den 2 september, klockan 09:30, startar webbsändningen med VD Ulf Larsson, finansdirektör Toby Lawton och Mats Nordlander, affärsområdeschef för SCA Papper. Webbsändningen är på engelska och du kan även se den i efterhand.

Till webcasten

Frågor och svar om utbyggnaden av Obbola kraftlinerbruk

Presentation, utbyggnaden av Obbola kraftlinerbruk (English)

Läs mer om Obbola kraftlinerbruk

Hitta pärlorna i våra skogar

Se hela SCAs markinnehav i Sverige inklusive våra frivilligt avsatta skogar.

Se kartan här

Ny omgång av ”Tekniksprånget”

Tekniksprånget är praktikprogrammet som riktar sig till ungdomar som nyss gått ut gymnasiet och funderar över fortsatta studier. Programmet drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och SCA har varit med sedan starten 2012. Det är mycket värdefullt att få möjligheten att ta emot ungdomar som står inför sitt framtida yrkesval. I år tar SCA emot sju ungdomar som kommer att vara hos oss från september fram till december.

Läs mer här
Natur_sca pure startsdia

Ren massa för en renare värld

SCA Pure

SCA Pure, vår nya NBSK massa med unika egenskaper
NBSK massa
NBSK massa

Hållbart skogsbruk ger störst klimatnytta

JackPot plantor Bogrundets plantskola, NorrPlant.

Inom SCAs skogar ökar den växande skogen, faktiskt betydligt mer än om vi inte skulle bruka den. Årligen driver SCA upp ca 100 miljoner plantor som återplanteras i skogen.

Det finns andra värden som kräver hänsyn. Vart femte träd i SCAs skogar får dö en naturlig död och bli mat för insekter, hackspettar och vedsvampar, för att bevara skogens biologiska mångfald, på SCAs eget initiativ och bekostnad.

SCAs skogar gör nytta för klimatet på flera sätt. Först genom att träd växer och binder koldioxid och växande skogar binder mer koldioxid än fullvuxen skog. Sedan genom att samma träd blir produkter som kan ersätta sådana med ett större kolspår, till exempel papper i stället för plast och biobränslen i stället för fossila bränslen. Då kan olja och kol permanent stanna under jord och samhällets totala klimatbelastning minskar. 

Vår klimatnytta

Forest Business Accelerator 2019

Ny teknik inom artificiell intelligens, AI, och cirkulär ekonomi är innovationsfokuset för årets omgång av Forest Business Accelerator. På sidan om SCAs innovationsarbete och forskning kan du läsa mer om Forest Business Accelerator och årets deltagare.

Innovation och forskning

Vi ska bli mer öppna om naturhänsynen i vårt skogsbruk

Greenpeace har vid flera tillfällen kritiserat SCA för att inte ta tillräcklig hänsyn till naturvärden och andra intressen i sitt skogsbruk. Vid SCAs årsstämma den 20 mars lämnade Greenpeace kampanjledare Lina Burnelius över ett brev till SCA med krav på ökad öppenhet.

SCA kommer att på www.sca.com publicera detaljerad kartinformation om företagets omfattande frivilliga avsättningar av skog för biologisk mångfald och göra det lättare för dem som vill se vilka naturvärden som företaget på detta sätt skyddar.

Vi publicerar här Greenpeace brev till SCA, överlämnat vid årsstämman i Sundsvall, och det svar som SCA skickat till Greenpeace.

Brev från Greenpeace

Svar från SCA till Greenpeace Nordic

SCA svarar Greenpeace:

Nyheter

Nyheter

Nyheter

Flodpärlmusslor förstördes – SCA polisanmäler

Ett 60-tal flodpärlmusslor har förstörts i

SCAs mångfaldspark Tjäderberget i Västerbotten. SCA har polisanmält händelsen eftersom flodpärlmusslan är starkt hotad och fridlyst och det är ett artskyddsbrott enligt Miljöbalken att skada dem.
0

Nya utbildningar och projekt inom Treesearch-samarbetet

Arbetet inom forskningssamarbetet Treesearch

går vidare och ett viktigt steg ar att är att flera nya och nygamla utbildningar nu finns tillgängliga.
0

SCA är officiell partner till ASAP 2019, arenan för framtidens hållbarhetsledare

A Sustainability Acceleration Project (ASAP)

är en arena för studenter, företag, experter och organisationer att lära av varandra och samarbeta för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.
0

Underhållsarbete på Östrands massafabrik

Under vecka 37 utförs underhållsarbete på

mesaugnen på Östrandsfabriken. Detta kan innebära att det uppstår luktstörningar under denna period.
0
Nyheter
Svenska cellulosa aktiebolaget
Jeanette-Ögren.png

Jeanette Ögren

01:34

Svenska cellulosa aktiebolaget
Martin Obbola.png

Martin Lundgren

Processoperatör, Obbola pappersbruk

01:30

Svenska cellulosa aktiebolaget
Sara Starrsjö.png

Sara Starrsjö

Industridoktorand, R&D Centre

01:32

Svenska cellulosa aktiebolaget
Karlolof Boman.png

Karlolof Boman

Virkesköpare, Lycksele

01:32

Svenska cellulosa aktiebolaget
Kvällsbild_ Pure pulp for a pure world_ A036_C013_.png

Pure pulp for a pure world

Trailer

Svenska cellulosa aktiebolaget
TB_1807_i2_0313.png

Future of pulp

Svenska cellulosa aktiebolaget
introbild-filmen.jpg

Trädet och människan

01:53

Skogsmiljö

Fossilfri värld

Den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen.

Fossilfri värld

En hållbar framtid

Vi är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige.

stora fakta
Skog
Skog

Vi producerar 9TWh bioenergi per år, 8 TWh använder vi själva och 1 TWh säljer vi till stora och små kunder.

stora fakta
Förnybar energi
Förnybar energi

Med innovativa lösningar har energiförbrukningen för järnvägstransporter sänkts med 25 procent per godsenhet.

stora fakta
Logistik
Logistik

Östrand – en ny fabrik i världsklass. Fabriken producerar massa med högre kvalitet och miljöprestanda och mer förnybar energi.

stora fakta
Massa
Massa

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

SCA hade cirka 100 000 aktieägare per den 31 december 2018. Aktiekapitalet ägs till cirka 55 procent av svenska ägare och 45 procent av utländska ägare. Den största andelen utländska ägare återfinns i USA, Norge och Storbritannien.

Till investor relations
Aktieutveckling
Aktieutveckling
Skogsvy
SCA Årsredovisning 2018
SCA Årsredovisning 2018