Krutbod

Stora mängder krut användes vid väg- och andra byggnadsarbeten inom bruket. Placeringen av krutboden var viktig, om krutet skulle råka antändas.

Lyssna.mp3

Betydande mängder krut användes vid väg- och andra byggnadsarbeten inom brukets domäner. I Kungl. Maj:ts förordning av år 1858 reglerades bland annat hur förvaring av krut skulle ske. Dryga böter utgick vid överträdelse av reglerna. Denna krutbod besiktigas första gången den 3 juni 1876 på uppdrag av konungens befallningshavare. Då bestämdes att högst 50 centern (1 ctr = 42,5 kg) krut fick förvaras i boden eller magasinet som den officiella benämningen löd.