Skogen är vår plattform för förnybar energi.

Du kan vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att välja pellets för din uppvärmning hemma eller låta oss leverera biobränsle till de värmeanläggningar du ansvarar för. Du är välkommen att kontakta oss för samarbeten i vindprojekt eller anmäla intresse som partner för att köpa eller distribuera de biodrivmedel och biokemikalier vi tänker oss producera.

Hållbarhet är en integrerad del i vår affärsmodell och en del av vår strategi för tillväxt och värdeskapande. Vi använder naturresurserna på ett ansvarsfullt och effektivt sätt för att även produktionen av bioenergi ska vara hållbar.

Pellets 6 och 8 mm

Behöver du pellets till villan eller stallet?

Köpa pellets Kundtjänst pellets Värmepellets Stallpellets

PRIVATPERSON
PRIVATPERSON

Det här erbjuder vi ditt företag

Välkommen att kontakta oss på företagsmarknad om du vill köpa biobränsleleverans eller vill sälja biobränsle till oss. Vi kan också hjälpa företag och industrier att konvertera till förnyelsebar bioenergi och i många fall spara ca 65-70% av bränslekostnaden. Funderar företaget på att investera i vindkraft? Vi har stor erfarenhet av olika steg i vindprojekt och kan erbjuda er bra lösningar. Vi söker också efter samarbetspartners inom teknikutveckling och köpare eller distributörer av de produkter vi tänker oss producera inom biodrivmedel och kemikalier.

Biobränslen Företagsmarknad Tjänster Vindkraft Biodrivmedel

FÖRETAG
FÖRETAG

Pellets 6 och 8 mm

När vi avverkar träd som ska bli massaved och timmer till våra bruk och sågverk, nyttjar vi restprodukterna till bioenergi. Grenar och toppar blir biobränsle direkt och när timret sågas tar vi tillvara bark och sågspån. Sågspånet förädlar vi till pellets.

Om våra biobränslen

Vindkraft. SCA Vind AB.

Tillsammans med våra partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas. Hittills är 324 turbiner i drift på SCAs mark och ytterligare 356 stycken är under byggnation.

Våra erbjudanden inom vindkraft

Anders Hultgren, SCA Energy tankar bilden med biodrivmedel. Rufus.

Med vårt effektiva skogsbruk, vår industritradition och egenutvecklade teknologi har vi goda förutsättningar att skapa framtidens biodrivmedel. Bensin, diesel och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skogen.

Vårt arbete med biodrivmedel