Vindkraft. Förnybar energi.

Med skogens kraft levererar vi framtidens energi

Skogen är vår plattform för förnybar energi.

Pellets 6 och 8 mm

När vi avverkar träd som ska bli massaved och timmer till våra bruk och sågverk, nyttjar vi restprodukterna till bioenergi. Grenar och toppar blir biobränsle direkt och när timret sågas tar vi tillvara bark och sågspån. Sågspånet förädlar vi till pellets.

Om våra biobränslen

Vindkraft. SCA Vind AB.

Tillsammans med våra partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas. Vi erbjuder lösningar för ditt vindkraftprojekt i form av projektledning, planering, hjälp med myndighetskontakter, kontakt med andra markägare, tillståndsfrågor eller sammanställning av miljörapporter.

Våra erbjudanden inom vindkraft

Anders Hultgren, SCA Energy tankar bilden med biodrivmedel. Rufus.

Med vårt effektiva skogsbruk, vår industritradition och egenutvecklade teknologi har vi goda förutsättningar att skapa framtidens biodrivmedel. Bensin, diesel och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skogen.

Vårt arbete med biodrivmedel

Det här erbjuder vi ditt företag

Välkommen att kontakta oss på företagsmarknad om du vill köpa biobränsleleverans eller vill sälja biobränsle till oss. Vi kan också hjälpa företag och industrier att konvertera till förnyelsebar bioenergi och i många fall spara ca 65-70% av bränslekostnaden. Funderar företaget på att investera i vindkraft? Vi har stor erfarenhet av olika steg i vindprojekt och kan erbjuda er bra lösningar. Vi söker också efter samarbetspartners inom teknikutveckling och köpare eller distributörer av de produkter vi tänker oss producera inom biodrivmedel och kemikalier.

Biobränslen Företagsmarknad Biobränslen Tjänster Vindkraft Förnybara drivmedel

FÖRETAG
FÖRETAG

Om oss

Vi är en av Europas största producenter av skogsbaserad bioenergi med en total produktion på cirka 11,7 TWh per år. I Sverige har vi tre pelletsfabriker som har en årlig produktionskapacitet om 300 000 ton.

Vi arrenderar ut skogsmark för vindkraftsproduktion och 2021 var kapaciteten för produktion av vindkraftsel på SCAs mark 6,5 TWh.

Vi utvecklar även produkter inom nästa generations biodrivmedel och gröna kemikalier.

Du är välkommen att kontakta oss för att köpa eller sälja biobränslen, samarbeten i vindprojekt eller anmäla intresse som partner för att köpa eller distribuera de biodrivmedel och biokemikalier vi tänker oss producera.

Hållbarhet är en integrerad del i vår affärsmodell och en del av vår strategi för tillväxt och värdeskapande. Vi använder naturresurserna på ett ansvarsfullt och effektivt sätt för att även produktionen av bioenergi ska vara hållbar.

Skogen är vår plattform för förnybar energi

Behöver du pellets till villan eller stallet?

Så köper du din pellets Kundtjänst pellets Stallpellets

PRIVATPERSON
PRIVATPERSON