Vind

Hållbarhet är en integrerad del i vår affärsmodell och en del av vår strategi för tillväxt och värdeskapande. Vi använder naturresurserna på ett ansvarsfullt och effektivt sätt för att även produktionen av bioenergi ska vara hållbar.

Inom affärsområdet Förnybar Energi har vi samordnat produktion, marknad och utveckling inom områdena Bioenergi, Vindenergi och Bioraffinaderi.