Skogens kraft blir hållbar energi

Vi ser tillväxt- och affärsmöjligheter inom vind, bioenergi och biodrivmedel. Ökad efterfrågan på förnybar och klimatvänlig energi i kombination med behov av alternativ till olja och gas ger oss goda förutsättningar att bidra ytterligare i energiomställningen. Både genom att leverera och utveckla hållbar energi.

Vår verksamhet

Om oss

Vindkraft Biobränsle Drivmedel

Som Europas största privata skogsägare, har SCA stora arealer mark med goda vindlägen. Inom Förnybar Energi utvecklar vi vindkraftsprojekt i egen regi eller tillsammans med partners. Vår målsättning är att framöver bygga, drifta och äga egen vindkraft för att producera grön el på SCA mark. 

SCA är en av Sveriges största leverantörer av skogsbaserade biobränslen, dels oförädlade restprodukter från skog och industri, dels förädlade bränslen i form av pellets. Vår pellets produceras vid flera anläggningar i Sverige och genom samarbeten sköter vi försäljning av ytterligare pelletsvolymer. 

Inom Förnybar energi utvecklar vi även produkter inom nästa generations drivmedel och gröna kemikalier. För produktion av biodrivmedel har SCA bildat ett gemensamt bolag med det finska energiföretaget St1. Vid Östrands massafabrik förbereds tillsammans med St1 en större satsning på drivmedel. 

Spännande projekt och stora utvecklingsmöjligheter!

Jobba med oss på Förnybar energi

Senaste nyheterna

Leveranser 2023

I slutet av år 2023 var kapaciteten för produktion av vindkraftsel på SCAs mark 9,0 TWh per år vilket motsvarar cirka 20 procent av Sveriges totala vindkraftsproduktion. Under år 2023 producerade vi 11,1 TWh bioenergi. 9,3 TWh användes i SCAs egna anläggningar och 1,8TWh levererades till externa kunder.

Rapporter och presentationer
  • 9TWh

    vindkraftsproduktion på SCAs mark
  • 11,1TWh

    producerad bioenergi
  • 300 000ton

    pellets
Rapporter och presentationer

Vi ser tillväxtmöjligheter inom området Förnybar energi där vi har uttalade planer att växa såväl inom vindkraft som biobaserad energi. Vår ambition är att förnybar energi kommer att vara en långsiktig värdeskapare för SCA.

Ulf Larsson, VD och koncernchef
Förnybar energi

Förnybar energi