Ebba Busch inviger Gothenburg Biorefinery genom att klippa ett rött band.

Nu har det samägda raffinaderiet för biodrivmedel öppnat

  • Nyhet
  • Förnybar energi

Den av SCA och St1 samägda fabriken för produktion av biodrivmedel är nu invigd. När verksamheten i Göteborg når full kapacitet innebär det att raffinaderiet bidrar med en årlig produktion av omkring 200 000 ton förnybart bränsle.

Mikael Källgren, affärsområdeschef för Förnybar Energi inom SCA, konstaterar att invigningen är en ny milstolpe för SCA. Anläggningen är den första där SCA tillverkar förnybart fordonsbränsle och SCAs andel i anläggningen är 25 procent.

Partnerskapet och produktionen i anläggningen innebär också att SCAs massabruk kommer kunna leverera tallolja, en biprodukt från massaproduktionen, för vidareförädling i den nya fabriken.

Fabriken har genomgått en uppstartsfas sedan början av året och har nu påbörjat sin verksamhet för att producera hållbara flygbränslen (SAF), biodiesel (HVO), bio-nafta och bio-LPG. Invigningen av raffinaderiet i Göteborg är också en avslutning på en lång process där en idé och en vision har förvandlats till en toppmodern anläggning.

 – Det är ett historiskt steg för SCAs affär inom förnybar energi och partnerskapet med St1 ger oss möjligheten att skapa ytterligare värde och mer klimatnytta från varje träd. Genom att förädla vår tallolja, som är en biprodukt från bolagets massabruk, blir vi ännu mer resurseffektiva och bidrar till att samhället får bättre förutsättningar att ställa om trafiken. SCAs klimatnytta är redan i dag omkring 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket kompenserar för ungefär en fjärdedel av landets territoriella utsläpp, och vi är övertygade om att den här fabriken kan hjälpa till att öka vårt positiva bidrag, säger Mikael Källgren.

Roger Östlin, chef för biodrivmedel på SCA, menar att den samägda anläggningen i Göteborg blir ett viktigt steg för att etablera en lönsam affär med fordonsbränsle där produktionen också bedöms ha stor potential att ytterligare förstärka bolagets stora klimatnytta.

Uppskattningen är att den samlade produktionen av biodrivmedel i anläggningen, 200 000 ton, skulle kunna skapa en årlig klimatnytta på cirka 500 000 ton koldioxidekvivalenter.

– Att vara effektiv med resurserna och skapa så stor nytta som bara möjligt av varje trä är en ledstjärna inom SCA och i det avseendet har biodrivmedel stor potential. Genom att förlänga våra värdekedjor med förädling av biprodukter, i det här fallet tallolja, gör att vi kan förse samhället med de förnybara produkter som krävs för en grön omställning, säger Roger Östlin.

Energi- och näringsminister Ebba Busch, som medverkade vid invigningen, framhåller att partnerskapet och det nya bioraffinaderiet stärker den inhemska produktionen av drivmedel och bidrar till EU:s klimatarbete.

– Ökad inhemsk produktion av biodrivmedel är viktigt för att Sverige och EU ska kunna uppnå våra högt ställda klimatmål, men det är också viktigt för att öka vår förmåga att producera våra egna drivmedel. Att biobränslen behövs är helt klart, alla transporter kommer inte kunna elektrifieras, utan alla goda krafter behövs för att driva Sverige framåt mot nettonollutsläpp, det här raffinaderiet är ett steg på vägen, säger Ebba Busch.