Rapporter och presentationer

Finansiellt arkiv för SCAs rapporter, presentationer och webcasts.

Årsredovisningar

SCAs års- och hållbarhetsredovisningar

Delårsrapporter

SCAs delårsrapporter

Övriga presentationer

SCAs övriga presentationer