Aktiekapitalets utveckling

Sedan 1993 har aktiekapitalet och antalet aktier ökat genom nyemissioner, konverteringar och split enligt filen nedan.