En planta.

Aktiekapital

Sedan 1993 har aktiekapitalet och antalet aktier ökat genom händelser som nyemissioner, konverteringar och split. En detaljerad översyn av aktiekapitalets utveckling finns i filen nedan.

Aktiekapitalets utveckling, 1993-2023

 
År Händelse  Antal aktier Ökning av aktiekapital, MSEK Inbetalt belopp, MSEK
1993 Antal aktier den 1 januari 1993 172 303 839    
1993  Konvertering av förlagsbevis och nyteckningar genom optionsbevis 1 4 030 286 40,3 119,1
  Nyemission 1:10 emissionskurs 80 SEK 17 633 412 176,3 1 410,7
1994 Konvertering av förlagsbevis 16 285 0,2 -
1995 Konvertering av förlagsbevis 3 416 113 34,2 -
1999  Nyemission 1:6 emissionskurs 140 SEK 32 899 989 329,0 4 579,0
2000  Konvertering av förlagsbevis 101 631 1,0 15,0
2001  Nyemission, riktad 1 800 000 18,0 18,0
2002  Nyteckning genom optionsbevis IIB 513  - 0,1
2003  Konvertering av förlagsbevis 1 127 792 11,3 288,4
  Nyteckning genom optionsbevis IIB 1 697 683 17,0 434,5
2004  Konvertering av förlagsbevis 9 155 0,1 1,1
2007  Split 3:1 470 073 396 -
2017  Dödande av aktier i eget förvar –2 767 605 -
2023  Antal aktier 31 december 2023 702 342 489